Schuiven we de verduurzaming van de energiehuishouding voor ons uit of gaan we vaart maken met de energietransitie?
Schuiven we de verduurzaming van de energiehuishouding voor ons uit of gaan we vaart maken met de energietransitie? © Raymond Rutting

Nieuwe regering moet van energietransitie prioriteit maken

Energiebeleid

Creëer een minister voor economie, klimaat en energie voor samenhang in het beleid.

Nederland staat voor een belangrijke keuze: schuiven we de verduurzaming van de energiehuishouding voor ons uit of gaan we vaart maken met de energietransitie? Wij, de CEO's van een aantal grote ondernemingen actief in de Nederlandse energiesector, pleiten bij de start van de Nationale Klimaattop ondubbelzinnig voor het versnellen van de energietransitie. We roepen als Transitiecoalitie de (komende) regering en het parlement op dit met voorrang op te pakken en tot belangrijk onderdeel van het nieuwe regeerakkoord te maken.

Met het Klimaatakkoord van Parijs heeft Nederland zich verplicht de uitstoot van broeikasgassen in 2050 met 80 tot 95 procent te verminderen. Wij omarmen deze ambitieuze doelstelling. Het biedt kansen onze economie te versterken en meer groene welvaart te creëren. En drastische reductie van broeikasgassen is noodzakelijk om de klimaatverandering binnen de perken te houden. Om deze twee redenen pleiten we ervoor vaart te maken met de energietransitie.

In het SER Energieakkoord zijn afspraken gemaakt over de verduurzaming van de energievoorziening in Nederland tot 2020 respectievelijk 2023. Het gaat om energiebesparing en de toename van het aandeel hernieuwbare energie-opwekking. Voor de periode erna zijn nog geen afspraken gemaakt. Plannen, rapporten en meningen zijn er genoeg. Wat ontbreekt is een gedeelde visie op de snelheid van en de manier waarop de transitie moet plaatsvinden in de periode van 2020 tot 2050.

Creëer een minister voor economie, klimaat en energie

Wij zijn ervan overtuigd dat de energietransitie moet plaatsvinden om klimaatverandering tegen te gaan en zien het versnellen van de transitie ook als een kans voor het ontwikkelen van een nieuwe economie. Om dit te realiseren is een ondernemende, stimulerende overheid nodig, die voor bedrijven de ruimte creëert om hun rol in de energietransitie in te vullen.

Dat betekent een geïntegreerd beleid op het gebied van klimaat, energie en economie, met borging over de kabinetten heen. Zo'n beleid heeft een consistente uitvoering door de verschillende bestuurslagen nodig om snelheid te kunnen maken. Op die manier creëren we een toekomst waarin duurzame producten en markten tot ontwikkeling komen, en bedrijven verantwoord kunnen investeren, innoveren en nieuwe banen scheppen.

Wij zijn ervan overtuigd dat investeringen in innovatie en de toepassing van nieuwe technieken een impuls aan de Nederlandse economie geven. Wij zijn er ook van overtuigd dat Nederlandse bedrijven de kennis en ervaring die ze daarmee opdoen wereldwijd kunnen inzetten. Versnellen kost daarom op korte termijn meer dan langzaam aan doen, maar levert op lange termijn meer op. Dat is ondernemen en vooruit kijken.

De energietransitie vraagt van burgers, overheden en bedrijven een forse inspanning. Een snelle en succesvolle realisatie van de transitie vraagt om een meerjarig, robuust beleidskader. Daarom sporen we de (nieuwe) regering aan prioriteit te geven aan de volgende vier zaken:

Het maken van een klimaatwet om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs in 2050 te realiseren, met concrete doelen in 2030 en 2040 die hiermee in lijn zijn. Het in het kabinet opnemen van een minister voor economie, klimaat en energie die zorgt voor samenhang in het beleid. Het opzetten van een borgingsmechanisme dat de partijen verbindt en aanspreekt op een voortvarende en consistente uitvoering en de gemaakte afspraken onafhankelijk borgt over kabinetten heen. Het opzetten van een nationale investeringsbank die investeringen in verdere innovatie en in grote energieprojecten op land en op zee mogelijk maakt.

Een precieze blauwdruk of routekaart voor de energietransitie is niet te geven. Maar ons commitment en pleidooi zijn duidelijk: wij omarmen het klimaatakkoord en willen vaart maken. Wij willen vanuit een gedeelde ambitie werken aan de verduurzaming van Nederland.

Wij omarmen het klimaatakkoord en willen vaart maken

Hoe de transitie de komende decennia vorm moet krijgen, willen we graag samen met overheden, ngo's, andere bedrijven en koepelorganisaties afspreken. De vier hierboven genoemde punten zijn wat ons betreft daarbij van groot belang. De afspraken die we maken moeten bindend zijn, want daar baseren we onze investeringen op.

Wij hebben de afgelopen weken contact gezocht met andere Nederlandse bedrijven over dit pleidooi voor het versnellen van de energietransitie. We hebben daarbij veel bijval gekregen. Inmiddels wordt dit pleidooi met de vier bovenstaande punten door 40 bedrijven onderschreven, een aantal dat nog dagelijks toeneemt.

Ab van der Touw, Siemens Nederland
Allard Castelein, Havenbedrijf Rotterdam
Jeroen Haas, Eneco
Marjan van Loon, Shell Nederland
Pieter van Oord, Van Oord

Volg en lees meer over:

Reacties (12)

U hebt javascript nodig om een reactie achter te laten.
Plaats een reactie Nog 600 tekens
 • frank§vrij -
  laat ik de reacties eens samenvatten. 1) er wordt geleurd door bedrijven voor subsidie voor hun transitie. 2) ware religie wb duurzaamheid 3) subsidie moet juist naar de burgers 4) de ijstijd komt (milankovic). Ik ben het met allemaal eens. Wb punt 4: eerst komt de opwarming, als wij dan de CO2 weten te beheersen, komt de 'counterstrike', die al door Milankovic berekend is. Wb 2, het lijkt inderdaad op eeen ware religie; dat maakt het ook zo moeilijk. Ik geef Ascher&co te doen met hun sociale component voor de tansitie;wie wil daar nu achter staan.
 • E. Meijer -
  De "Transitiecoalitie" is een lobby van bedrijven die geweigerd heeft in duurzame energieopwekking te investeren. Hun oproep om een Klimaatwet zal vertragend werken op de echte transitie: zonnestroom en batterijen die spotgoedkoop worden zullen over 15 jaar fossiel hebben vervangen. Overheid bescherm het belang van de burger, wees waakzaam bij de voorstellen van deze coalitie.
 • francq b -
  Subsidieer individuele keuzes; bedrijven zullen die uit financieel belang volgen. Bedrijven subsidiëren zal niet tot een morele bewustwording leiden. Morele keuzes zijn wel nodig om tot verandering te komen. Subsidieer dus zonnepanelen en warmtepompen en subsidieer de aanleg van een kwalitatief goede fietsinfrastructuur. Op die manier levert je subsidiegeld de meeste besparing op het gebruik van fossiele brandstof op.
 • ruud volkskrant -
  Het is op zich niet zo interessant, of de CO2 het klimaat beinvloedt..De delfstoffen zijn eindig en buiten de CO2 vaak erg schadelijk voor het milieu (olielekkages, verontreinigd drinkwater en aardbevingen)..We kunnen dus net zo goed zo snel mogelijk overstappen op zonneenergie..(wind energie is al uitgerangeerd door de snelle ontwikkelingen van de zonnecellen en onlangs een verbetering van het omzetten van water in waterstofgas)..Alleen meneer Kamp weet dat nog niet....Of hij weet het wel en moet daarom zo snel mogelijk zoveel mogelijk windmolens en langlopende contracten verkopen..
 • carolus magnus -
  Als mensen gewoon eens wat minder zouden consumeren, minder reizen en vooral minder kinderen krijgen, zou die hele klimaat- en energieheisa met alles wat eraan vast hangt niet nodig zijn.
 • Meneer Dick -
  De laatste paar weken zijn wij blij verrast met berichten over dat die transitie zo goed op spoor verloopt. Nu in 2016 weten wij al, dat de doelstellingen voor 2013 met gemak worden behaald, met de reeds in gang gezette maatregelen. Jaarlijks worden wij geïnformeerd over de stand van zaken. Voor de komende 6 jaar is dus geen aanscherping nodig. Het volgende kabinet kan rustig op haar handen gaan zitten, wat die transitie betreft. Wat betreft de jaren na 2023 betreft, hoeven wij nu nog niet ons hoofd te breken. Want wij krijgen jaarlijks de actuele stand van zaken. Wacht maar op Rutte-4.
 • Hazlo -
  Mensen laat U niets wijsmaken, zij omarmen slechts hun eigen belangen, die van hun portemonnee en van hun aandeelhouders. Dat de klimaatwaanzin de Nederlandse burgers straks jaarlijks duizenden euro¿s gaat kosten aan torenhoge energieheffingen door het plaatsen van onrendabele en vervuilende windmolens en andere onnodige kolder deert hen niet, nee thans is het doel om onder het mom van ,,klimaatverandering,, zoveel mogelijk geld te kunnen verdienen en dikke bonussen voor de CEO¿s te kunnen binnenharken, of ze daarbij de massa in armoede storten en het milieu verpesten zal ze een worst zijn !
 • mijn mening telt! -
  op de radio hoorde ik een woordvoerder namens dit 5-tal en waar het op neer kwam dat er vooral subsidie naar dit bedrijfsleven moet, oftewel belastinggeld van de burger die belasting betaald, oftewel het is de burger die de bedrijven moet verduurzamen, zodat die bedrijven de grote winsten kunnen blijven opstrijken Dat is de hele essentie van hun verhaal De subsidie zou naar de burger moeten die zijn dak vol zonnepanelen legt en daarmee onafhankelijk kan worden van de energiesector en van anderen.
 • Reint Kugel -
  Hoe kunnen we de energietransitie versnellen? Het lijkt mij, dat de overheid dan de belasting op fossiele energie moet verhogen. Dan doet de marktwerking de rest. Voordat het beleid samenhangend is zijn we wel weer een paar jaar verder.
 • frans Does -
  Het duurzaamheidsverhaal begint de kenmerken te vertonen van de Ware Religie. Ik persoonlijk geloof er niet in, net zo min als in andere Religies of Life-styles. Het waait weer wel over denk ik dan, ooit komen mensen tot inzicht. Ik zie bedrijven als Shell, die opeens komen vragen om een transitie als de bekende vos die de passie preekt, boer pas dan maar op je kippen. Ik zie het al wel wat ze willen: subsidie, subsidie, subsidie net als de 18 miljard subsidie die nu in dat Noordzee windmolenpark wordt gestopt. Duurzaamheid is goed voor de portemonnee van de happy few, de massa betaalt wel.