In de agenda van de minister

Lobbywereld

Wat deed Johan Remkes zo vaak in het Torentje? En welke belangengroep reist het vaakst af naar Den Haag? De agenda van bewindslieden geopenbaard.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Topbezoeker bij dit ministerie is vakbond FNV, met 67bezoeken. Niet verwonderlijk: deorganisatie bestrijkt de hele arbeidsmarkt, waar werkgeversorganisaties VNO-NCW (39) en MKB-Nederland(19) die hebben opgedeeld.

Het verschil met vakbond CNV (16) komt volgens een woordvoerder voort uit de betrokkenheid van FNV bij de Stichting van de Arbeid, het overlegorgaan van sociale partners, en de 'activiteit met petities en acties op beleidsprioriteiten van SZW'.

Daarnaast zijn multiculturele organisaties als Contactorgaan Moslims en Overheid(7) en Forum (6) goed vertegenwoordigd.