© ANP

Debat SNS - PvdA steunt salaris nieuwe topman

liveDe Tweede Kamer sprak met minister Dijsselbloem (Financiën) over de staatsovername van SNS Reaal. Volkskrant.nl volgde het debat live.

Nabeschouwing

Hoe is het zo gekomen en had de nationalisatie van SNS Reaal voorkomen kunnen worden? Dat waren volgens veel financieel woordvoerders de twee hoofdvragen van bijna elke fractie in de Tweede Kamer tijdens het debat over SNS met minister Dijsselbloem.

In werkelijkheid concentreerde het debat zich vooral op twee andere vragen: Waarom moet de nieuwe top van SNS, Gerard van Olphen, zoveel verdienen en waarom is de eenmalige heffing die Dijsselbloem de banken oplegt slechts één miljard?

Op het eerste punt was de Kamer unaniem in zijn veroordeling. Het salaris van de nieuwe bestuursvoorzitter gaat alle perken te buiten, zo zei men. De PVV kondigde bij monde van Tony van Dijck al meteen een motie aan voor salarisverlaging. Minister Dijsselbloem verdedigde zijn besluit echter kundig. 'Ik heb een gedegen bankier met veel ervaring nodig. Die heb ik nu', aldus Dijsselbloem. Daarnaast wees hij erop dat ook bestuurders van staatsdeelnemingen niet onder de Balkenendenorm vallen. De uitleg van Dijsselbloem overtuigde PvdA-Kamerlid Nijboer, waardoor een motie kansloos werd.

Ook de bankenheffing van één miljard werd door Dijsselbloem verdedigd. Meer vragen zou niet verantwoord zijn, zo zei hij. Dan zou de kredietpositie van de banken schade oplopen. De Kamer had zo zijn twijfels, vooral over het feit dat de banken uitstel hebben gekregen om geld te storten in een crisisfonds.

Opmerkelijk was verder dat burgers met achtergestelde obligaties bij SNS waarschijnlijk in aanmerking komen voor schadeloosstelling. Dijsselbloem heeft het nieuwe SNS-bestuur gevraagd dit snel in overweging te nemen.

Live

Bekijk nieuwe update(s).
 1. De vergadering is ten einde.

 2. Dijsselbloem

  De structurele rentelasten van de overname zullen 56 miljoen euro per jaar bedragen, aldus Dijsselbloem.

  Hiervoor vertelde de minister iets meer over hoe de nieuwe topman is aangetrokken. Een gespecialiseerd wervingsbureau is in het diepste geheim hiermee bezig geweest. Hier was sprake van 'een dubbele geheimhoudingsplicht'.

  Nu behandelt Dijsselbloem de moties.
  Bij de motie over een mogelijk parlementair onderzoek, verzoekt hij de Kamer belangrijke wetgeving die nodig is om deze situatie in de toekomst te voorkomen, snel in de Kamer te behandelen. Dat de Kamer dan ook nog een eigen (parlementair) onderzoek wil, is verder aan de Kamer, zegt hij. Dijsselbloem ontraadt verder de meeste moties.

 3. Schorsing

  Het debat is geschorst tot 23.30 uur. Dan zal Dijsselbloem vooral ingaan op de ingediende moties.

 4. Tweede termijn

  Ouwehand (PvdD) hekelt de houding van de PvdA, want nu kan de Kamer niks doen aan de beloning van de SNS-topman. 'Dat is een teken van machteloosheid dat we niet zouden moeten accepteren.' De burger begrijpt daar volgens Ouwehand niets van. Waar zal dat allemaal toe leiden, stelt ze op dreigende toon.

  Van Hijum (CDA) vraagt per motie om een onafhankelijk onderzoek naar de toezicht op SNS vanaf 2006.

  Schouten (CU) vraagt per motie om een parlementaire enquête.

 5. Tweede termijn

  Merkies (SP) dient een motie in om alle beloningen van staatsgerelateerde ondernemingen onder de Balkendendenorm te brengen.

  Harbers (VVD) complimenteert Dijsselbloem met de beantwoording van de vragen. Hij dient een motie in voor actieve loonmatiging bij banken die eigendom zijn van de staat.

  Klaver (GL) vraagt per motie dat banken geen winst mogen uitkeren zolang ze nog niet storten in het crisisfonds (dgs-fonds).

  Koolmees (D66) vraagt in een motie om een inventarisatie van de risico's te maken met bestaande vastgoedportefeuilles. Ook wil hij dat de regering voorstellen doet om de concurrentie om de Nederlandse bankenmarkt te vergroten.

  Dijkgraaf (SGP) complimenteert de minister met zijn zakelijke, nuchtere houding. 'Dat hebben we nodig.' Hij maakt nog wel een punt van de 'anti-Israel'-houding van de ASN-bank.

 6. Tweede termijn

  Nijboer (PvdA) gaat akkoord met de uitleg van Dijsselbloem over het salaris van de nieuwe topman Van Olphen. Een tegenvaller voor de PVV die net een motie heeft ingediend hierover.

  Nijboer wordt nu door ChristenUnie en GroenLinks aangevallen, omdat hij nu Dijsselbloem steunt in zijn uitleg. Eerder noemde hij de beloning nog 'bizar'. 'Dat vind ik nog steeds', aldus Nijboer. Schouten (CU): 'Leuk voor het anp'tje, maar uiteindelijk levert het dus niets op.' Van Dijck constateert nu ook dat de PvdA 'het nu mogelijk maakt dat de nieuwe topman 550.000 euro verdient'.

 7. Tweede termijn

  De Kamerleden mogen nog een keer kort (3 min) reageren. Van Dijck (PVV) stelt dat bij 'deze minister het kwartje niet is gevallen'. 'Het water staat de mensen aan de lippen maar de minister gooit er nog eens 4 miljard bij. En dat allemaal om de bankiers te beschermen.' Hij roept per motie op niet verder te bezuinigen, als dat de koopkracht van de burgers zal schaden.

  Motie nummer twee vraagt de minister de rekening van de overname bij de financiële sector te leggen. Nummer drie vraagt de minister het salaris van de nieuwe topman van SNS te verlagen tot de Balkenendenorm. En nummer vier vraagt de minister de bonussen van de oude SNS-top terug te vorderen.

 8. Dijsselbloem

  Burgers met achtergestelde obligaties bij SNS zijn in principe gewoon consumenten die risico hebben genomen, maar in dit geval denkt Dijsselbloem dat ze slachtoffer zijn van desinformatie en daarom in aanmerking komen voor schadeloosstelling. Hij heeft het SNS-bestuur gevraagd om dit snel in overweging te nemen.

  Dijsselbloem zegt verder het probleem van de concurrentie op de Nederlandse bankenmarkt bij de Europese Commissie te zullen aankaarten.

  Er komt geen aparte overheidscommissaris bij SNS want 'dat zijn ze allemaal', aldus Dijsselbloem.

  Zodra de markt dat toestaat wil de minister SNS weer verkopen. 'Dat kan gaat in onderdelen of in grotere brokken.' Het zal niet op korte termijn gebeuren.

  Dat geldt overigens ook voor ABN Amro. Dijsselbloem wil die ook verkopen, als dat toelaatbaar is. Banken horen in de private sector, stelt de minister.

 9. Dijsselbloem

  Nu gaat Dijsselbloem wat terug in de tijd. Hij zegt dat DNB nooit toestemming had mogen geven voor de aankoop van de vastgoedportefeuille van ABN Amro. Iets wat DNB ook al heeft toegegeven. De verklaring van geen bezwaar is gegeven en een keer verlengd. Dat had niet mogen gebeuren. Waarom is dat toch gebeurd, zo vraagt Nijboer (PvdA). 'Dat is een volstrekt legitieme vraag en dat moet onderzocht worden.'

  Dijsselbloem zegt vertrouwen te hebben in het zelfonderzoek van DNB. Dat komt door de 'open houding' van de bank. Het ministerie van Financiën gaat dat ook doen. 'Als de Kamer vindt dat dit onafhankelijk moet dan kan dit misschien door de Rekenkamer gebeuren.'

 10. Dijsselbloem

  Dijsselbloem krijgt het niet echt lastig in de discussie over het salaris van de nieuwe SNS-topman, terwijl dit toch het grote punt was van de Kamer in eerste termijn. Maar wat gebeurt er met de motie die straks zal worden ingediend tegen de beloning van Van Olphen?

 11. Salaris topman

  Was er dan niemand te vinden die het voor minder geld wilde doen, vraagt Jesse Klaver (GL). U hebt toch ook een functie met een zware verantwoordelijkheid, vraagt hij aan Dijsselbloem. 'Laat ik eerlijk zijn, ik kan geen bank leiden van 130 miljard.'

  'Mijn handelen en moreel kader vallen hier samen', zegt Dijsselbloem. Hij weigert op aanvraag van Klaver een ander moreel oordeel te vellen. 'Ik had een bestuurder nodig. Het bedrijf moest in veilig vaarwater worden gebracht. Daar had ik iemand voor nodig die dat kan, en die heb ik.'

  Weer verwijst Dijsselbloem naar staatsdeelnemingen, waar de Kamer eerder een uitzondering voor heeft gemaakt als het gaat om de Balkenendenorm. Schouten (CU) zegt dat het verschil is dat dit bedrijf 'tegen wil en dank' staatseigendom is. Dijsselbloem erkent dit, maar zegt dat dat geen doorslaggevend argument is voor de beloning. 'Doe het nu niet ad hoc en maak van Van Olphen geen boeman', aldus Dijsselbloem.

 12. Salaris topman

  Dijsselbloem stelt dat hij het salaris van de nieuwe topman Van Olphen blijft verdedigen. Hij heeft een topman nodig die het bedrijf in waarde zal doen stijgen, een 'gedegen bankier met veel ervaring'. Het salaris van de nieuwe topman is daarnaast vergelijkbaar met zijn 'peers', aldus de minister. 'Ik wil straks aan de belastingbetaler vertellen dat we SNS zo goed hebben beheerd dat we de investering voor een groot deel kunnen terugverdienen.'

  Dijsselbloem geeft ook aan dat SNS geen staatsinstelling is, dus dat de topman niet onder de Balkenendenorm valt. Dijsselbloem wijst erop dat de Kamer er in het verleden voor heeft gekozen om staatsdeelnemingen niet onder de Balkenendenorm te laten vallen.

  Ouwehand (PvdD) wijst erop dat dit 'ook gaat om moraal'. Ze heeft het er erg moeilijk mee, zegt ze.

  Dijsselbloem stelt dat er de afgelopen dagen sprake was van een 'heksenjacht' tegen de oud-bestuurders van SNS. Hij wil niet dat dit ook gebeurd met de nieuwe topman. 'Laten we het zakelijk houden.'

 13. Bonussen

  Dijsselbloem stelt dat als je nu ontdekt dat de voorwaarden van verstrekte bonussen zijn geschonden, dan heb je in totaal 5 jaar de tijd om de zaak aanhanging te maken. Je kunt dit doen tot 20 jaar terug, aldus de minister.

 14. Bonussen

  We zijn allemaal 'buitengewoon geïrriteerd' over wat er gebeurd is, zegt Dijsselbloem. Hij gaat het nieuwe bestuur vragen om alles te doen wat mogelijk is om bonussen terug te vorderen. 'Maar ik zeg erbij dat het heel lastig wordt.'

  De minister denkt niet dat er aanleiding is om aangifte tegen oud-bestuurders te doen omdat er geen verdenkingen zijn dat de wet is overtreden.

  Het is bij wet nu ook al mogelijk om bonussen terug te vorderen, maar het is heel lastig. Hij gaat de raad van commissarissen van SNS vragen om al het mogelijke te doen. 'Maar temper alstublieft de verwachtingen.'

  Merkies (SP) is niet tevreden over dit antwoord van de minister. Kan Dijsselbloem zich in Europees verband niet hard maken voor voorwaardelijke bonussen die moeten worden teruggegeven als een bank gered moet worden met publieke middelen? Dijsselbloem stelt dat je dat soort afspraken kunt maken bij het verstrekken van bonussen. Je kunt dat evenwel niet met terugwerkende kracht doen. 'Soms moet je de juridische werkelijkheid accepteren.'

 15. Dijsselbloem

  Is Dijsselbloem bang voor rechtszaken, bijvoorbeeld omdat aandelen op nul zijn gezet? De Raad van State gaat nog oordelen over het hele proces, maar Dijsselbloem ziet dit 'met vertrouwen tegemoet'.

 16. Interventiewet

  De ontvlechting van SNS gaat 'heel lang duren', zegt Dijsselbloem. Dat is ook afhankelijk van de economie, want het kost kapitaal. 'Dus ik ben niet naïef', aldus Dijsselbloem. Volgens de minister hadden sommige media hem als naïef betiteld omdat hij had aangekondigd onderdelen van SNS uit elkaar te trekken.

 17. Dijsselbloem

  Nu vraagt Koolmees naar de stresstest voor banken. Heeft die gewerkt? 'Er moet een veel betere stresstest komen', erkent Dijsselbloem.

  Koolmees (D66) wil meer informatie over de onderhandelingen met investeerder CVC. Hij legt dit verzoek bij de minister neer.

  Dijsselbloem kondigt aan dat zijn ministerie gaat evalueren. Dan wordt ook meegenomen dat er twee erg verschillende taxaties van de vastgoedportefeuille van SNS zijn gemaakt. Een door Ernst&Young en een door het ministerie zelf. Dijsselbloem geeft aan dat die laatste taxatie beter was en daar is hij tevreden over.

 18. Bankenheffing

  Dijsselbloem wil niet zeggen of er nu extra bezuinigen nodig zijn. Daar wordt begin maart over besloten, aldus de minister. Eind februari komt het Centraal Planbureau met nieuwe cijfers over de economie.

  Over de heffing van één miljard aan de banken zegt Dijsselbloem, 'het is een weging.' Anders ging het ten koste van de kredietverlening van de banken.

  Schouten (ChristenUnie) stelt dat in het geval van het omvallen van SNS het depositogarantiestelsel (dpg) nodig was geweest, en dat de banken dan voor 5 miljard het schip in waren gegaan. Waarom is er dan nu discussie over 1 miljard? Dijselbloem stelt dat het dpg 'niet werkt voor de grote banken'. Als een van de grote banken dreigt om te vallen moet de staat wel ingrijpen, zo meent Dijsselbloem. Bovendien is er nog geen bankenfonds voor dit soort zaken. 'Daar heb ik dan dus ook niks aan.' In de toekomst zijn banken verplicht 350 miljoen per jaar te storten in een crisisfonds, maar dat is twee jaar uitgesteld.

  Dijkgraaf (SGP) vraagt of de heffing op banken dus eigenlijk minder is, omdat de vulling van het fonds naar achter is geschoven. Dat moet Dijsselbloem toegeven, al zegt hij dat de heffing in 2014 in één keer wordt toegepast. Maar er wordt toch nog steeds winst gemaakt, vraagt Klaver. 'We hebben een afweging gemaakt. Ik kan niet het risico nemen dat onze grote banken financieel instabiel worden. Het is allemaal buitengewoon kwetsbaar.'

  Dijsselbloem voegt toe dat hij advies over de heffing heeft gekregen van DNB. 'We hebben de randen van wat verantwoord is opgezocht.'

 19. Dijsselbloem

  Merkies (SP) vraagt of het ingrijpen niet te lang heeft geduurd. Heeft de minister niet te lang gezocht naar een private partij? 'Nee, het probleem in de bank was dan niet kleiner geworden. Het probleem zat bij het vastgoed in de bank en dat is minder waard geworden door externe factoren.'

  Dijsselbloem heeft het nu over CVC. Die partij was bereid om kapitaal in te brengen, maar het ministerie en de investeerder werden het niet eens over de voorwaarden. 'Het was geen goede deal.' De zeggenschap zou verkeerd zijn verdeeld, eerdere leningen aan SNS moesten worden afgeschreven. CVC zou 900 miljoen inbrengen en in ruil daarvoor 60 procent van de bank in handen krijgen.

 20. Dijsselbloem

  Dijsselbloem legt uit waarom er volgens hem geen alternatieven waren. Er was een variant waarbij andere grote banken betrokken waren, maar deze oplossing vonden geen goedkeuring van de Europese Commissie, die waakt over de Europese mededinging. Het betrof een publiek-private oplossing die de belastingbetaler evenveel geld had gekost, aldus de minister.

  'Het kapitaal dat verschaft moest worden kwam linksom of rechtsom naar ons toe', aldus Dijsselbloem tegen Jesse Klaver (GroenLinks). Hij vraagt naar de optie van een 'kapitaalinjectie'. 'In alle varianten was een kapitaalinjectie nodig', antwoordt de minister.

 21. Dijsselbloem

  De beslissing tot overname is 'in de loop van de nacht' van donderdag op vrijdag genomen. Rond 02.00 uur, zegt Dijsselbloem.

  Dijsselbloem geeft als kapstok voor het debat de 'blokjes' die hij gaat behandelen:
  Varianten op overname
  Kosten operatie
  Interventiewet
  Bestuur en beloningen
  Toezicht
  Varia

 22. Dijsselbloem

  De vergadering wordt bijna weer hervat. Dijsselbloem is al aanwezig, evenals CDA'er Van Hijum. Verder is er nog niemand. 'We kunnen weer hoor', grapt Van Hijum. Dijsselbloem speelt het spelletje even mee.

 23. Schorsing

  De vergadering wordt nu voor maar liefst anderhalf uur geschorst. Dijsselbloem gaat met zijn ambtenaren de beantwoording voorbereiden en de Kamerleden krijgen hun dinerpauze. Om 20.00 uur gaan we weer verder.

  Tot nu toe valt op: de gehele Kamer is verbolgen over het salaris van de nieuwe SNS-topman (550.000 euro). Verder zijn er talloze vragen gesteld aan Dijsselbloem. De hoofdvragen: Hoe heeft het zo ver kunnen komen en: had de staatsovername voorkomen kunnen worden. Het is straks aan minister Dijsselbloem om die vragen te beantwoorden.

 24. 50PLUS

  De laatste spreker is Norbert Klein van 50PLUS. Hij merkt op dat veel rekeninghouders van SNS 'kleine spaarders' zijn die spaarden voor een appeltje voor de dorst. Moet die ook lijden onder de nationalisatie.

  Klein waardeert het dat de persconferentie vorige week 'zonder emoties' was. 'Dat hoort ook zo.' Premier Rutte daarentegen was veel emotioneler. Die sprak over 'mismanagement', 'verschrikkelijke koppijn' en 'lang wikken en wegen'. Volgens Klein was de benadering van Dijsselbloem veel soberder.

  Ook Klein spreekt over het salaris van Van Olphen, de nieuwe SNS-topman. Daar mag je niet luchthartig over doen, zoals Rutte deed. Zeker niet als ouderen met een klein aanvullend pensioen het nu zo moeilijk hebben, zo voegt hij toe.

 25. ChristenUnie

  Carola Schouten van de ChristenUnie wil weten wat er terecht is gekomen van de 'cultuurverandering' binnen De Nederlandsche Bank (DNB). Is de verwevenheid van DNB en de banken niet nog steeds te groot?

  Verder is ze ook verontwaardigd over het salaris van de nieuwe SNS-topman. De opmerking van Rutte - die vragen hierover vorige week vrijdag een 'idiote discussie' noemde - 'is zelf idioot', zo zegt Schouten.

  De ChristenUnie wil graag een parlementaire enquête naar de omstandigheden die hebben geleid tot de nationalisatie van SNS Reaal.

 26. CDA

  Tony van Dijck stelt dat door 'de regels uit Brussel' er niet voldoende concurrentie is in Nederland, omdat de drie banken die staatssteun hebben gekregen niet vrij zijn in het bepalen van de rentehoogte. Van Hijum ziet geen aanleiding om Europa de schuld te geven.

  Even tussendoor: tot nu valt elke spreker over de hoogte van het salaris van de nieuwe SNS-topman Van Olphen. Afgelopen vrijdag noemde premier Rutte dit nog een 'idiote discussie'.

 27. CDA

  CDA'er Eddy van Hijum stelt dat bankemployees geen ambtenaren zijn en dat ook niet moeten worden. Hij stelt zuchtend vast dat er nu weer een bank onder de staatsvleugels is gekomen. Hij wil dat banken weer duurzame bedrijven worden die zich richten op de lange termijn.

  Is Dijsselbloem bereid tot een onafhankelijk onderzoek naar het toezicht na 2006? Hadden de problemen voorkomen kunnen worden met een betere Interventiewet?

  Ook het CDA wil weten waarom het salaris van de nieuwe topman Van Olphen 'een redelijke vergoeding' is, zo stelt Van Hijum. Hij wil ook weten of de consumenten niet voor de heffing van één miljard gaan opdraaien, doordat ze in 2014 hogere banktarieven moeten gaan betalen. En komt er ook een overheidscommissaris in de raad van bestuur van SNS?

 28. PvdD

  Esther Ouwehand spreekt over een 'existentïele systeemcrisis'. Ze verwacht van het kabinet een visie op de toekomst van het bankwezen, en dat het kabinet een onderscheid maakt tussen goede en slechte, speculatieve banken. 'Ongelimiteerde marktwerking brengt ons aan de rand van de ecologische en economische afgrond', aldus Ouwehand.

 29. SGP

  Dijkgraaf krijgt de lachers op zijn hand als hij zegt zich aan te sluiten bij 'alle niet-politiek geladen' feitelijke vragen aan Dijsselbloem. 'Dan heb ik al zo'n 130 vragen gesteld.' Het SGP-Kamerlid vindt overigens dat we ook 'onze zegeningen moeten tellen'.

  De SGP'er maakt er een punt van dat de ASN-bank 'een anti-Israëlbeleid' voert en hij vraagt aan Dijsselbloem of het nu 'afgelopen is met dit gedoe'.

  Dijkgraaf citeert uit de Bijbel Daniël 4 vers 30, als koning Nebukadnessar zegt: 'Is dit niet het grote Babel, dat ik gebouwd heb tot een koninklijke woonstede door de sterkte mijner macht en tot eer mijner majesteit?' Het zou slecht aflopen met Babel, vertelt Dijkgraaf. Laat dit een voorbeeld zijn voor de moderne bankmanagers, aldus het Kamerlid.

 30. Terwijl SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf zijn bijdrage begint, vindt er een voorzitterswissel plaats. Kamervoorzitter Van Miltenburg wijkt voor Khadija Arib.

 31. D66

  Wouter Koolmees van D66 vuurt talloze vragen af op minister Dijsselbloem. Wil de minister de Interventiewet aanpassen zodat in de toekomst ook een holding kan worden aangepakt? Wat is er geleerd na de nationalisatie van ABN Amro?

  Koolmees pleit voor hogere buffers voor banken, waardoor ze minder kunnen verdienen en voorzichtiger zullen zijn. Ook pleit hij voor meer concurrentie op de bankenmarkt. En burgers die klagen over de salarissen roept hij op van bank te wisselen. 'Dat kan binnen een kwartier.'

 32. GroenLinks

  Jesse Klaver (GroenLinks) noemt het 'wrang dat we hier nu zitten', omdat de Tweede Kamer op exact dit moment eigenlijk over de commissie-De Wit zou gaan spreken.

  Klaver zegt dat de Tweede Kamer 'te laat' met maatregelen is gekomen, en dat daarom de nationalisatie niet kon worden voorkomen.

  Klaver heeft verder een flink aantal vragen over de rol van DNB en het ministerie van Financiën. Was een kapitaalinjectie geen alternatief geweest voor nationalisatie? Had de staatsovername voorkomen kunnen worden?

  Ook Klaver maakt een punt van het salaris van de nieuwe SNS-topman Gerard van Olphen. Die zou een 'normaal salaris' moeten krijgen. Waarom noemde premier Rutte dit een 'non-discussie'?

 33. VVD

  Aan het woord is Mark Harbers van de VVD. Ook hij wil weten hoe Dijsselbloem tot het bedrag van één miljard is gekomen; de heffing die aan de financiële sector wordt opgelegd.

  Ook wil Harbers weten hoe DNB in dit dossier gefunctioneerd heeft. En kan hij de interventiewet nu evalueren? Wat heeft de wet hem nu opgeleverd?

  Harbers maakt een punt van de beloningen in het hele bankwezen. Die sector is nu 'een semi-publieke sector', aldus het Kamerlid. De CAO is nog steeds 'goudgerand' en de lonen moeten 'over de hele linie' naar beneden. Wat zijn de gedachten van de minister hierover?

  Merkies (SP) vraagt hem of dit een moreel appel is of dat hij ook maatregelen wil nemen. Harbers wil eerst zien wat Dijsselbloem van plan is met de beloofde loonmatiging bij SNS.

  Harbers concludeert: 'Onze poldertoren van Babylon is ingestort, we moeten nu uit de brokstukken een gezonde financiële sector opbouwen.'

 34. SP

  Arnold Merkies van de SP is nu aan de beurt. 'Hoe heeft het zover kunnen komen en wie is er verantwoordelijk.' Dat zijn volgens Merkies de hoofdvragen van dit debat.

  Merkies geeft aan dat de SP pas kan instemmen met de overname als er een aantal voorwaarden wordt voldaan. Er mag niet extra bezuinigd worden, stelt hij. Ook wil hij een hogere bijdrage van de sector, die immers de afgelopen jaren miljarden winst hebben gemaakt. De sector zal nu één miljard moeten bijdragen. Wat is de rekensom geweest om tot dit bedrag te komen?

  Verder hekelt Merkies ook het hoge salaris van de nieuwe topman. Hij is verbolgen over het feit dat premier Rutte dit afdeed als 'een idiote discussie'.

  Tot slot heeft Merkies vragen over het toezicht door DNB. Hij wil een parlementair onderzoek naar de rol van de toezichthouder. Merkies wil weten wat de rol van DNB is geweest en welke stappen zijn gezet in de zaak-SNS. En hoe wil Dijsselbloem een meer gezonde scheiding tussen de banken en de toezichthouder creëren?

  Wouter Koolmees van D66 vindt het raar dat Merkies zegt dat hij de overname niet wil steunen, terwijl de SP eerder wel zijn steun uitsprak.

 35. PvdA

  Ook PvdA-Kamerlid Henk Nijboer wil opheldering over het terugvorderen van de beloningen. Kan hij een overzicht van de mogelijkheden geven?

  Nijboer zegt dat de rol van de financiële sector 'fundamenteel heroverwogen' moet worden. De sector moet weer 'dienend' zijn aan de reële economie en de salarissen zijn nog veel te hoog. 'Bankbestuurders, u kunt zich niet verschuilen achter het buitenland.'

  PVV'er Van Dijck vraagt of Nijboer zijn motie (die hij straks gaat indienen) steunt om het salaris van de nieuwe SNS-topman Gerard van Olphen (550.000 euro) te verlagen. Nijboer zegt dat hij eerst de motie wil lezen.

  Ook Jesse Klaver wil weten of de PvdA steun verleent aan het voorstel om de salaris van de nieuwe SNS-topman alsnog te verlagen. Nijboer meldt dat hij het salaris weliswaar 'bizar' vindt, maar dat 'de contracten al zijn getekend'. Hij wil niet toezeggen dat hij eventuele moties steunt.

 36. PVV

  Kamerlid Tony van Dijck is de eerste spreker. Hij noemt de nationalisatie van SNS 'onverteerbaar'. De minister baalt weliswaar ook en kreeg er hoofdpijn van, maar 'daar koopt de burger niets voor'. Waarom draait de financiële sector hier voor slechts één miljard voor op?

  Van Dijck hekelt de hoge salarissen en bonussen van de oud-bestuurders van SNS. Hij noemt het 'laf' dat minister Dijsselbloem zich achter de wet verschuilt als hij zegt dat hij de bonussen niet kan terugvorderen. Wat gaat de minister hier aan doen, vraagt Van Dijck.

 37. Het CDA kondigde vandaag al aan straks een motie te gaan indienen. De partij wil dat er waarborgen komen die moeten voorkomen dat staatsbanken als ABN Amro of SNS Reaal weer in oude, verkeerde gewoontes vervallen zodra de banken weer op eigen benen komen te staan.

Voorbeschouwing

De Tweede Kamer debatteert woensdagmiddag met minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën over het echec rond SNS Reaal en de nationalisatie van de bank voor 3,7 miljard euro.

De Kamer steunt de nationalisatie in overgrote meerderheid, maar heeft nog wel veel vragen over hoe het zo ver heeft kunnen komen en of het toezicht door De Nederlandsche Bank (DNB) voldoende is geweest. SP, ChristenUnie en PVV willen een parlementair onderzoek of enquête naar SNS, maar een meerderheid van de Kamer wil eerst het debat voeren met Dijsselbloem en een hoorzitting houden met DNB.

De Kamer wil ook weten of bonussen die verstrekt zijn bij SNS nog kunnen worden teruggevorderd. Dijsselbloem zei daar dinsdag over dat het 'netjes' zou zijn als de SNS-top de bonussen terugbetaalt die zij in de jaren 2006-2008 'ten onrechte' heeft gekregen. Hij zei dat hij juridisch weinig mogelijkheden heeft om bonussen terug te eisen, maar de raad van commissarissen van SNS Reaal heeft gevraagd te bekijken wat toch nog mogelijk is.