ONTWERP: HANS KENTIE

De gouden stoel van de vorig jaar overleden Amerikaanse kunstenaar James Lee Byars pronkt op het affiche en de uitnodiging, maar op de tentoonstelling 'Wat van waarde is...' wordt de stoel grotendeels door een zwart laken aan het oog onttrokken....

Samen met tentoonstellingsmakers Jan Donia en Gosse Oosterhof koos Hans Kentie dit 'arrogante, zelfingenomen en extreme kunstwerk' als beeld voor het affiche. 'De dubbelexpositie in Slot Loevestein en het Gorcums Museum is allesbehalve publieksvriendelijk. Bij menig kunstwerk moet je goed je best doen om te begrijpen wat de maker heeft bedoeld. De stoel staat daar model voor. Op mijn beurt heb ik de namen van de deelnemende kunstenaars brutaalweg midden op de stoel gezet. Toch wint de stoel.'

Niet alleen affiches verlaten Studio Hans Kentie, maar ook postzegels, jaarverslagen, kalenders, catalogi en boeken. Begin jaren negentig liet hij zich tijdens een borrel tegen een hoge Philips-employé ontvallen dat 'hun jaarverslagen er niet uitzagen'. Drie dagen later zat Kentie met topman Jan Timmer aan tafel om een jaarverslag te ontwerpen dat in 1993 tot de tien best verzorgde van Europa werd verkozen.

Het vak leerde Kentie in de jaren zeventig bij de Staatsdrukkerij: 'Je moest koele wetsteksten en Kamerverslagen in een vorm gieten die aantrekkelijk was voor de burger en de boekhandel. Toenmalig Tweede Kamer-voorzitter Anne Vondeling hechtte daar zeer aan. Het was een enorme training want het moest altijd snel.'

Gevraagd naar zijn inspiratiebronnen noemt Hans Kentie, tevens docent typografie en grafische vormgeving aan de Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, de naam van de typograaf en letterontwerper Chris Brand. 'Ik bewonder hem om zijn weidse blik en hoog kwaliteitsniveau. Zijn calligrafielessen gingen natuurlijk over letters maar meer nog over beeldende kunst'.

Hub. Hubben