GroenLinks moet nog wennen aan nieuwe 'rechtse vrienden'

#binnenskamers brengt u de scherpste observaties vanaf het Binnenhof, waargenomen en opgetekend door de verslaggevers van onze parlementaire redactie.

Berichten

Bekijk nieuwe update(s).
 1. GroenLinks en 'nieuwe rechtse vrienden'

  Een voor een beklimmen nieuwe Tweede Kamerleden het rostrum in de plenaire zaal om voor de eerste keer als volksvertegenwoordiger het parlement toe te spreken. Voor hun maidenspeech. Met knikkende knieën, een tremor in de stem. Soms zichtbaar, soms hoorbaar.

  Het zijn geen gewone speeches. De nieuwelingen mogen wat breedsprakig zijn, hun achtergrond en drijfveren toelichten. Ervaren Kamerleden luisteren geamuseerd. Ze herinneren zich hun eigen zenuwachtigheid nog al te goed. Er is vergevingsgezindheid en coulance. Achteraf is er geroffel op de Kamerbankjes, komen er bloemen en felicitaties.

  Heel soms worden de wenkbrauwen gefronst. Zihni Özdil, kersvers Kamerlid voor GroenLinks kreeg het woensdag voor elkaar met zijn maidenspeech. Die hield hij in het debat over de verwerking van een EU-richtlijn over tewerkstelling als seizoensarbeider.

  Özdil haalde gezellig uit naar rechtse partijen. Met name naar de VVD. Opmerkelijk, want een paar kamers verderop doen de partijleiders Mark Rutte en Jesse Klaver naarstig hun best om bij de kabinetsformatie ‘vrienden’ te worden.

  Özdil citeerde uit het VVD programma uit 1971. ‘Materiële zekerheid vraagt sociale rechtvaardigheid. Onze samenleving vormt een huishouding waarin we alle tezamen lasten dragen naar draagkracht. De gemeenschap heeft de plicht te zorgen dat ook mensen met onvoldoende inkomsten kunnen leven. Deze solidariteit houdt niet op bij de grenzen van een land.’

  Om daaraan toe te voegen: ‘Het feit dat het tegenwoordig ondenkbaar is dat dit citaat van een rechtse partij zou kunnen komen, illustreert volgens mij dat er in de afgelopen jaren iets best wel mis is gegaan met de politieke koers van ons land. Onder luid gejuich van onze rechtse vrienden hebben we stap voor stap onze manier van leven, die geworteld is in onze westerse, Europese idealen, de prullenbak ingegooid.’

  Özdil oogstte gefronste wenkbrauwen bij de VVD. Maar Dennis Wiersma (VVD), die in hetzelfde debat zijn maidenspeech hield, ging er niet op in.

  Andere Kamerleden reageerden met lichte verbijstering. Jasper van Dijk (SP): ‘Bij de heer Özdil heb ik genoten van zijn scherpe inbreng in de richting van de rechtse partijen. Dat belooft nog wat met de formatie; we wachten het af.’ Carola Schouten (ChristenUnie): ‘Ook van mijn zijde allereerst de hartelijke felicitaties aan de collega's Wiersma en Özdil voor hun uiteenlopende maidenspeeches. Ik adviseer hun om eens een borrel met elkaar te drinken. Ik denk dat dat de verhoudingen ten goede zou kunnen komen. Misschien krijgen we dan de volgende keer een heel andere inbreng van de heren naar elkaar toe.’

  Lodewijk Asscher, PvdA-fractievoorzitter, maar nu nog in zijn rol als minister, kwam vilein uit de hoek: ‘Dan de heer Özdil: ja, ik houd er wel van, binnenkomen met een getrokken middelvinger naar iedereen om u heen. Ik sluit me aan bij de verwachting dat het heel mooi wordt. Moge u veel coalities verdedigen, de komende jaren.’

 2. Eindspel Oekraïnereferendum nabij

  Premier Mark Rutte wil nu snel een streep zetten onder de discussies over het associatieverdrag met Oekraïne. Een minimale aanpassing van het per referendum weggestemde verdrag is nog mogelijk. De vraag is of de oppositie daar mee kan leven.

  Het liefst was de premier vandaag al om de tafel gaan zitten met CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, maar de gesprekspartners zijn niet happig. Agenda’s zitten opeens vol, iedereen is druk met de campagne. Maandag is nu de inzet.

  Het doel is duidelijk. Rutte wil nog steeds een poging doen om het verdrag te redden. Voor een intrekkingswet om de ratificatie van het verdrag ongedaan te maken - zoals het nee-kamp wil - hoeft hij geen beraad met de ‘constructieve’ oppositiepartijen in te plannen. Met steun van de SP en PVV krijgt hij een definitief ‘nee’ zo door de Eerste Kamer.

  Het alternatief dat de premier nog in de aanbieding heeft, is beperkt: een nationale verklaring. Rutte ratificeert dan wel het verdrag, maar maakt een aantekening dat van een mogelijk EU-lidmaatschap voor Oekraïne geen sprake kan zijn als het aan Nederland ligt. Ook kunnen in zo’n verklaring nog wat beperkende woorden komen over de militaire samenwerking.

  Ruttes inzet was aanvankelijk hoger: hij zou een verklaring van alle lidstaten én Oekraïne hebben gewild om tegemoet te komen aan de nee-stem in Nederland. De kans daarop lijkt verkeken. Voor een unilaterale verklaring zouden de andere lidstaten wel openstaan.

  De premier wil voor die magere variant eerst steun van de oppositie zekerstellen, omdat anders problemen ontstaan in de Eerste Kamer. In het zicht van de verkiezingen wil hij niet alsnog een blauwtje lopen in de senaat.

  De VVD’er heeft een reputatie als ontsnappingskunstenaar opgebouwd, maar zijn kansen op een Houdini-act lijken nu gering. Een minimale bijlage bij het associatieverdrag is voor de oppositie en coalitiegenoot PvdA moeilijk uit te leggen als het naleven van de referendumuitslag.

  Praten met het CDA lijkt bij voorbaat zinloos. Partijleider Sybrand Buma was eerder al duidelijk: ‘Het CDA vindt dat er geen andere weg is dan het intrekken van de goedkeuringswet.’

  Resten alleen D66, ChristenUnie, GroenLinks en SGP – genoeg voor een nipte meerderheid in de Eerste Kamer. Begin volgende week moet duidelijk worden of die partijen wel te porren zijn voor een ratificatie die alleen vergezeld gaat van een Nederlandse aantekening.

  Anders kan een definitief ‘nee’ snel komen.

  Volg Frank Hendrickx op Twitter: @FrankHendrickx

 3. De Wolf steelt de show in de Kamer

  Zijn handelsmerk als voetballer - woeste, lange manen - is ingeruild voor een kort stekeltjeskapsel en het gezicht is wat doorgroefder, maar verder is het onmiskenbaar John de Wolf (53). Hij is vooral bekend als oud-verdediger van Feyenoord (1989-1994) waar hij met zijn uiterlijk uitgroeide tot cultfiguur. Een fan liet dat in vol ornaat op zijn rug tatoeëren. De Wolf komt woensdagmorgen als ‘ambassadeur ouderenwerkloosheid’ de Tweede Kamer toespreken.

  ‘Nieuwe arena voor u, meneer De Wolf?’, wordt hem bij binnenkomst gevraagd. ‘Nou’, zegt De Wolf, ‘liever een nieuwe Kuip.’

  Hij werd in april gebeld of hij ambassadeur wilde worden. ‘Ik dacht eerst dat het een grap was. Bananasplit of zo. Maar het bleek serieus.’ Als bekende Nederlander moet hij aandacht genereren voor ouderenwerkloosheid en vooroordelen - oud, traag, ongemotiveerd, duur, vaak ziek – wegnemen. Dat lukt aardig. ‘De afgelopen maanden heb ik zo’n 40, 50 interviews gegeven.’

  De Wolf heeft al enige ervaring met werklozen. ‘In Schiedam, Vlaardingen en Maassluis ga ik twee keer in de week sporten met werkzoekenden. Dat is goed voor hun regelmaat. Je moet je ergens melden en doet mee in een groep. En na een paar keer lopen die mensen er al echt anders bij. Het helpt als je fit bent en je je goed voelt.’

  Hij weet ook hoe het is om ongezien afgewezen te worden na een sollicitatie. ‘Bij Maassluis zochten ze een trainer. Daar heb ik indertijd op gesolliciteerd, maar ik kreeg een brief terug dat ik niet in het profiel paste. Toen dacht ik ook: who the fuck zijn jullie om dat te denken? Anderhalf jaar later was die trainer ontslagen en was die vacature er weer. Toen heb ik drie mensen die ik goed kon bij de club als ambassadeurs ingeschakeld om het bestuur te laten weten dat ik belangstelling had. En weer gesolliciteerd. Toen mocht ik wel in gesprek en ’s middags had ik die baan. Dat is de les: bereid je goed voor, zorg voor je eigen ambassadeurs en zorg dat je aan tafel komt.’

  Als ouderenambassadeur, zes uur per week, wordt De Wolf vooral ingezet voor happenings, of sollicitatietrainingen. ‘Ik kom veel mensen tegen. Een man die 500 keer gesolliciteerd had bij voorbeeld. Daar ging ik mee koffiedrinken. Maar eerst keek ik op zijn social media. Man, man wat was die negatief. Die ging de hele dag overal tegen te keer. Ik ben een positief mens en had bijna geen zin meer in die koffie. Maar ik ben toch gegaan en heb hem uitgelegd dat werkgevers ook op zijn social media kijken. Die denken dan: moet ik daarmee werken? Daar heb ik geen zin in.’

  Na de vriendelijke vragen van de Kamerleden, heeft De Wolf een bekentenis. ‘Ik was tevoren wel gespannen. Dacht aan een Champions League-wedstrijd. Maar dit valt best mee.’ De Kamerleden blijken fans, lachend gaan ze gezamenlijk in de houding staan voor een 'teamfoto'.

  Volg Gijs Herderscheê op Twitter: @vkgijs

 4. VVD alweer op ramkoers met Asscher

  Ook in de Tweede Kamer is er geen ontkomen meer aan: de verkiezingscampagne is begonnen. En die beïnvloedt nu ook het wetgevingsproces. Tot lichte verbijstering van minister Asscher keert coalitiepartner VVD zich op het allerlaatste moment tegen zijn nieuwe Arbeidsomstandighedenwet. De nauw verholen weerzin van de liberalen jegens PvdA-boegbeeld Asscher bereikt hiermee een nieuw hoogtepunt.

  Woensdag sprak de Kamer over vrij technische aanpassingen van de Arbeidsomstandighedenwet die Asscher voorstelt. Zo moet de ondernemingsraad voortaan instemmen met het contract met de arbodienst, krijgt de werknemer het recht een consult aan te vragen bij de bedrijfsarts en komt er een duidelijker rol van de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding.

  Schot voor open doel, zo leek het. Maar tijdens het debat transformeerde de VVD van weerspannig naar faliekant tegen. VVD-woordvoerder Anoushka Schut-Welkzijn vindt dat Asscher met ‘procedurele voorstellen’ komt. ‘Ik noem bijvoorbeeld het opstellen van een basiscontract om de bedrijfsarts te laten spreken met de ondernemingsraad. Ik zie niet direct in wat dat toevoegt aan de kwaliteit van de zorg. Ik ben daar dus niet van overtuigd. Ik vind voorstellen inzake het betrekken van de OR, het instemmingsrecht en de benoeming van een preventiemedewerker totaal niets te maken hebben met het verbeteren van de zorg.’

  Op het allerlaatste moment kondigde Schut-Welkzijn een reeks amendementen – wijzigingen – aan waarmee de veranderingen van Asscher uit het wetsvoorstel worden gesloopt. Normaliter worden dergelijke voorstellen tijdens het debat ingediend waarna ze besproken worden. De minister geeft dan zijn oordeel over het voorstel. Dat een coalitiepartij op het laatste moment mondeling voorstellen aankondigt waarmee de angel uit een wetsvoorstel wordt gehaald, is ongekend.

  Het lijkt een op het allerlaatste moment bedachte actie want Schut-Welkzijn had de amendementen niet op papier, maar kondigde die alleen aan. ‘Er is een heel aantal amendementen, maar die heb ik dus hier nu niet op een rijtje bij me. Ik kan wel aangeven dat de amendementen eigenlijk een ongedaanmaking van het wetsvoorstel behelzen en dat ik niet verwacht dat daar veel steun van de minister voor is.’

  Toen de andere fracties zich daarover verbaasden leverde de VVD alsnog een paar conceptvoorstellen op papier aan. Ze kreeg geen bijval, al helemaal niet van Asscher. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over het voorstel van Asscher dat met steun van PvdA, SP, CDA en D66 net een meerderheid lijkt te halen.

  De verhouding tussen de VVD-fractie en de minister is verzuurd sinds het sociaal akkoord van april 2013. Daarmee werd een reeks VVD-voorstellen uit het regeerakkoord sterk afgezwakt, maar de fractie moest akkoord gaan.

  Een eerdere aanvaring tussen de VVD-fractie en Asscher kostte VVD’er Anne Mulder vorig jaar zijn woordvoerderschap. Hij gaf Asscher in De Telegraaf eerst op hoge toon een ‘onvoldoende’ maar durfde dat niet in het debat in de Tweede Kamer te herhalen. Vervolgens moest hij zijn portefeuille afstaan aan een fractiegenoot en met een ander onderwerp genoegen nemen.

  Volg Gijs Herderscheê op Twitter: @vkgijs

 5. Terug van reces

  De belangrijkste vergaderzaal van het land heeft deze week haar deuren weer geopend. Ook #binnenskamers is terug van reces. Hier kunt u het komende politieke jaar weer met enige regelmaat updates vinden van onze parlementair verslaggevers. Zij schrijven in #binnenskamers over het politieke spel, de politiek met een kleine p, de subtiele draaien, de voorgekookte spins, de geslepen zetten en de fragrante missers.

  Eerdere afleveringen van #binnenskamers vindt u hier.