Henk Kamp.
Henk Kamp. © ANP

Ik vind het leuk om uw wind-op-zeediscussie te volgen

Het is mooi om te zien dat binnen de Volkskrantredactie op de voet wordt gevolgd hoe windenergie zich ontwikkelt. We kunnen in de krant zelfs meelezen met de interne discussies. Persoonlijk sta ik aan de kant van Pieter Klok, die het hoofdredactioneel commentaar van 14 december voor zijn rekening nam onder de kop 'Wind rendeert'.

Martin Sommer was in zijn column van zaterdag 17 december sceptisch. Dat kwam waarschijnlijk door een vergissing in zijn berekening van de kosten van wind-op-zee. Sommer rekende de lezer voor dat het nieuwe park waarvoor het kabinet nu een concessie heeft verleend slechts voor een half procent bijdraagt aan de doelstelling van het Energieakkoord en voorspelde gigantische kosten voor het behalen van de hele doelstelling: zo'n 60 miljard euro. In werkelijkheid gaat het windpark straks 0,6 procentpunt produceren van de 16 procent hernieuwbare energie die we in 2023 willen opwekken. Dus 0,6/16de deel, in plaats van 0,6/100ste deel, dat scheelt 51,6 miljard euro.

Bovendien zal dit nieuwste windpark naar verwachting alleen in de eerste 7,5 jaar van zijn bestaan nog subsidie nodig hebben, in totaal zo'n 300 miljoen euro. Hiermee zijn flinke stappen gezet die er uiteindelijk toe leiden dat wind op zee naar verwachting na 17,5 jaar helemaal geen subsidie meer nodig heeft.

Dan is het gewoon een commerciële activiteit en daarom hebben Shell, Eneco, Van Oord en Mitsubishi er scherp op ingetekend en daarmee de concessie binnengehaald.

Met deze jongste aanbesteding is het bewijs geleverd dat wind-op-zee gaat renderen

Met deze jongste aanbesteding is het bewijs geleverd dat wind-op-zee gaat renderen. Daarom moet Nederland er ook op grote schaal mee doorgaan en volop profiteren van de voordelen: hernieuwbare energie tegen een scherpe prijs, krachtige stimulansen voor technische innovaties en veel werk (tienduizend arbeidsplaatsen alleen al tot 2020) voor de nieuwe offshore-industrie die de windmolens gaat bouwen en onderhouden.

Het nieuwste windpark is het tweede in een reeks van vijf die tot 2023 worden gebouwd en die bij elkaar vijf miljoen Nederlandse huishoudens van elektriciteit gaan voorzien. Voor de periode erna is er alle reden deze lijn door te trekken.

In de praktijk zijn ook andere hernieuwbare bronnen en voorzieningen voor energieopslag nodig

Daarom heeft het kabinet in de Energieagenda opgeschreven dat Nederland in de periode 2023-2030 opnieuw elk jaar zo'n groot park voor een miljoen huishoudens moet laten bouwen. Als het volgende kabinet hier inderdaad toe overgaat, hebben we in 2030 in principe genoeg wind-op-zeecapaciteit om alle Nederlandse huishoudens van elektriciteit te voorzien. In de praktijk zijn ook andere hernieuwbare bronnen en voorzieningen voor energieopslag nodig.

Het nieuws over deze mede door Shell gerealiseerde prijsdoorbraak leverde onder andere een tevreden reactie op van Natuur en Milieu. Met een dergelijk breed draagvlak komen we verder. Ik heb dan ook weinig toe te voegen aan het hele korte appje dat een van mijn medewerkers kreeg van een relatie bij Natuur en Milieu na de bekendmaking van het nieuws: '('.

Henk Kamp, minister van Economische Zaken

Reacties (20)

U hebt javascript nodig om een reactie achter te laten.
Plaats een reactie Nog 600 tekens
 • Starfish Prime -
  Waarom denk ik bij het horen van "wind op zee" toch gelijk aan "stratenmaker op zee"?
 • ruud volkskrant -
  @ Sophie Ooms: Ik had een lang stukje geschreven, als onderbouwing, maar dat is de postbode blijkbaar kwijtgeraakt..In het kort: Er is een wetenschappelijke site "ScienceDaily", die wetenschappelijk nieuws bijhoudt..Vergelijk daar de ontwikkelingen en vernieuwingen van zonne-energie en windenergie eens..Bij windenergie bestaat de laatste vernieuwing uit een ander materiaal voor de wieken(21-10-2016)..Leg dat eens naast de artikelen over zonne-energie, die bijna dagelijks langskomen.
 • Hazlo -
  Je moet wel een grote sukkel zijn als je Kamp en zijn mooie VVD praatjes gelooofd. Dit kennen wij nog van de ,,rendabele,, Betuwe lijn [10 miljard] en de ,,rendabele,, hoge snelheidslijn [ook 10 mrd] Deze onrendabele windenergie gaat de burgers VEEL MEER kosten dan dat deze kwast ons voorrekent en over 17 jaar is er weer 10 miljard subsidie nodig om deze krengen te ontmantelen en te recyclen maar dan heeft Kamp als commissaris van de windmolen lobby, net als partijgenoot Kroes bij Über, zijn zakken gevuld met een paar vette bonussen en zucht de burger onder een torenhoge energierekening!
 • frans Does -
  Mooie woorden en plannen, daar ontbreekt het niet aan. We weten allemaal dat alle grote overheidsprojecten ( Betuwelijn, Noord-Zuid lijn, ICT, HSL lijn, Fyra's) qua prijs altijd 2 of 3 over de kop gaan voordat ze er echt staan en dan is het resultaat nog niet om over naar huis te schrijven. Wat de doorsnee NL' burger niet begrijpt, is dat er nergens geld voor is als het om voorzieningen voor de burger/belastingbetaler gaat, maar dat het geld blijkbaar nooit een probleem is als het maar naar de Grieken, de vluchtelingen, asielzoekers, de EU en miljarden subsidies voor ' groen' gaat.
 • sophie Ooms -
  Ruud, bedankt voor het delen van je goed onderbouwde mening. Zou je misschien wat referenties willen geven?
 • ruud volkskrant -
  Wind op zee gaat nooit renderen..Windenergie kan niet op tegen zonnepanelen, die de prijs van electriciteit zullen drukken..Die subsidie blijft dus nog vele jaren doorgaan.
 • jefcooper -
  @ komeini De ironie is je ontgaan, met windmolens werd door mij bedoeld de strijd tegen CO2. Met andere woorden, ik vrees dat wij de CO2 virtuele windmolens proberen te bestrijden met echte windmolens. Mocht er inderdaad de volgende ijstijd komen, dan zal het aantal overlevenden het grootst zijn in landen met veel steenkolenmijnen. Het aardige van de ijstijden kan geweest zijn dat dat die de huidige intelligente mens hebben opgeleverd, alleen de slimsten overleefden. Misschien zijn we na de volgende gemiddeld weer slimmer, intelligentie is in hoge mate erfelijk.
 • P. Spruyt -
  Blij te horen dat Martin Sommer niet kan rekenen en Henk Kamp aangeeft dat ie voor 51 miljard minder dan Sommers 60 miljard de hele stroomvoorziening in Nederland groen kan maken. Voor 9 miljard kan Henk Kamp dat, een held is ie. Nog mooier: dit jaar 2016 heeft Kamp in de SDE+ regeling meer dan 14 miljard beschikbaar gesteld voor Groene Energie, inclusief wind op zee. Hij maakt dus ook nog eens 5 miljard vrij op zijn lopende begroting 2016. Dus: stoppen met het uitdelen van SDE+ gelden voor honderden projectjes die er niet toe doen. Zoals bomen kappen in Canada voor onze 4 kolencentrales.
 • CorArnhem -
  De moderne windmolens produceren inmiddels voldoende capaciteit tegen acceptabele tarieven. De tijd is er rijp voor.
 • Komeinie -
  @jefcooper, Helga van Leur had het enige jaren geleden ook al over de komst van een nieuwe ijstijd welke zich binnen een periode van zo'n 100 jaar zou gaan plaatsvinden. Ook ik behoor tot de Co2 sceptici, maar een strijd tegen windmolens a la Don Quichote zie ik niet gaan plaatsvinden, het aantal aan mensen zal drastisch ingeperkt gaan worden door moedertje natuur!