Wegvallen telefoonboek drukt winst Sdu

Uitgever Sdu heeft een moeilijk jaar achter de rug. De nettowinst van de voormalige Staatsdrukkerij is in 1998 met 11 procent gedaald tot iets meer dan 24 miljoen gulden....

De omzet van de uitgever daalde 12 procent en kwam in 1998 uit op 243 miljoen. Het bedrijfsresultaat steeg echter met een half miljoen gulden tot 34,5 miljoen.

Sdu wil meer merken in huis halen en heeft daarom in 1998 enkele bedrijven overgenomen. Sinds de verzelfstandiging wil de Sdu zich meer richten op uitgeefactiviteiten. Daarom is het bedrijf de laatste jaren bezig geweest over te schakelen van drukken naar uitgeven. Sdu wil ook zijn Grafisch Bedrijf afstoten.