VPRO en NCRV verliezen forse aantallen tientjes- en jonge leden

De NCRV en de VPRO hebben het afgelopen jaar van alle Hilversumse omroepen de meeste leden verloren. Door het afhaken van tientjesleden begint de VPRO het nieuwe jaar met 12.984 leden minder....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Hoewel NCRV en VPRO de uitloop van leden betreuren, hebben beide omroepen een verklaring die de pijn moet verzachten. De VPRO is al langer sterk afhankelijk van steunleden. Die betalen tien gulden per jaar, maar krijgen geen omroepblad. De VPRO gaat ervan uit dat die sympathisanten zich weer zullen melden zodra de nood aan de man is. Blij is de omroep met de aanwas van ruim zesduizend abonnees voor de VPRO Gids. Veel van hen meldden zich nadat het blad in november een facelift onderging.

De NCRV is van oudsher minder afhankelijk van tientjesleden. Daardoor is het ledenbestand normaliter tamelijk stabiel. Volgens F. Brink, sinds anderhalve maand voorzitter van de omroep voor 'protestant Nederland', wordt het zeer grote verlies nu voor 'royaal meer dan de helft' veroorzaakt door het opheffen van Paperclip Magazine. Aan een abonnement op dat jongerenblad was ook een lidmaatschap op de NCRV verbonden.

Los daarvan vond de NCRV de tijd rijp om het ledenbestand eens op te schonen. Wanbetalers werden geschrapt. Brink: 'We wilden het verlies dat dreigde nu ook in één keer nemen. De zaak opschonen. Dat zouden andere omroepen ook eens moeten doen.'

Door niet-betalende leden te handhaven en het toepassen van wat kleine trucjes, wordt volgens Brink het ledenbestand al snel met een 'paar procent' opgeschroefd. 'Dat was bij ons zo, en zal bij andere omroepen niet anders zijn.'

Dat die andere omroep voor protestant Nederland, de EO, ondertussen zo sterk groeit (sinds 1994 met meer dan 75 duizend leden), verbaast Brink niet. De Evangelische Omroep heeft een veel groter percentage steunleden dan de NCRV, vaak mensen die ook geabonneerd zijn op de programmagids van de NCRV. 'En zolang als de EO bestaat, stappen NCRV-leden al over naar die omroep.' Bovendien werft de EO veel nadrukkelijker jongere leden.

De EO heeft nu 607.735 leden. De VARA heeft 1997 afgesloten met 515.316 leden, 7036 meer dan eind 1996. Het aantal tientjesleden nam met 2024 af tot 22.983. Het ledenbestand van de TROS daalde licht, en staat nu op 570 duizend. De KRO is met 611.420 leden de grootste omroep, voor zover bekend althans, want de AVRO (eind 1996 nog 576 duizend leden) maakte geen cijfers bekend.

De Nederlandse televisiekijker zat vorig jaar per dag gemiddeld 2 uur en 35 minuten voor de buis. Dat is twee minuten minder dan in 1996. Het langst werd gekeken naar de Elfstedentocht (4 januari): gemiddeld 6 uur en 54 minuten. Het meest bekeken werden voetbalwedstrijden van Ajax: ruim 26 tot bijna 30 procent van de toestellen stond afgestemd op de tv-wedstrijden van die club. De marktaandelen liepen op tot bijna 70 procent.

De NOS-Journaals blijven, als de kijkcijfers van Nederland 1 en 2 bij elkaar worden opgeteld, het populairst met een marktaandeel van 69 procent. Na de sportuitzendingen van de NOS staat bij de meest bekeken programma's de TROS als eerste outsider op de lijst van de Dienst Kijk- en Luisteronderzoek met de Elfstedentocht.