Tabaksreclame?

Minister Borst van Volksgezondheid overweegt op verzoek van de Tweede Kamer een verbod op tabaksreclame in te voeren. Er bestaat op dat gebied al een Europese richtlijn....

Fons Nijpels, secretaris van de niet-rokersvereniging CAN: 'Juist reclame is een reden voor jongeren om te beginnen met roken. Bovendien houdt die het beeld in stand, dat roken normaal is. De tabaksreclame op billboards en in films geeft geen produktinformatie, maar bevordert een imago waarin roken gelijk staat met plezier maken, country, potentie en machogedrag. Het belachelijkst vind ik de Marlboro-reclame waar een gezond leven wordt gesuggereerd onder blauwe luchten met weidse vergezichten.'

J. van Wouw van de MGM-bioscoopketen: 'Wij zagen deze maatregel al twee jaar geleden aankomen. Eind dit jaar is het met de tabaksreclame in de bioscoop afgelopen. Verheugd zijn we niet, want het maakt twintig procent van onze inkomsten uit. Nee, dat heeft niet tot gevolg dat er een megabios minder komt, haha. We zagen ook wel in dat te veel doekreclame klantonvriendelijk is. Het voorprogramma wordt dus na 1 januari verkort.'

W.J. Roelofs, bureau voorlichting tabak: 'Ons commentaar lijkt me duidelijk. We zijn verrast, hoewel het voornemen niet uit de lucht komt vallen. Maar we hebben met de regering afgesproken dat we een rapport op tafel zouden leggen met cijfers over het effect van de tabaksconsumptie. U kunt zich dus voorstellen dat we vreemd opkijken als de minister en de kamer nu al eenzijdig een besluit nemen. Ik vermoed overigens dat de minister dat rapport toch afwacht en dat vooral de kamer aangedrongen heeft op een verbod. De toezegging van de minister is dus niet gebaseerd op feiten. De sigarettenindustrie hanteert al een code dat de reclame niet gericht mag zijn op jongeren, geen relatie legt met sport en niet badinerend doet over niet-rokers. We adverteren niet in jongerenbladen en bij scholen. De Camel-reclame? Avontuur is niet verboden.'

Jacques Wallage, fractievoorzitter PvdA en niet-roker van het jaar 1995: 'Zonder daar over te hoeven nadenken: ik ben het er volledig mee eens. Roken, dat zoveel kwaad berokkent aan de volksgezondheid, moet je proberen te bestrijden.'

Boudewijn de Blij, stichting Volksgezondheid en Roken: 'De minister volgt hiermee de Europese richtlijn die reclame overal verbiedt behalve op de plaats van verkoop. Ik neem aan dat uitgeverijen of Publex niet zo blij zijn, want ik taxeer dat er jaarlijks enkele honderden miljoenen worden besteed aan promotionele doeleinden. De tabaksindustrie trekt althans een bedrag van 512 miljoen gulden per jaar af aan promotie. Tegenover dat forse commerciële belang staan uiteraard de kosten voor de volksgezondheid: het kost de samenleving 3,5 miljard per jaar. Daar gaat het om. Roken is zo'n buitengewoon schadelijke gewoonte - er gaan 30 duizend mensen per jaar aan dood - dat je dat hoe dan ook moet voorkomen. Wat het effect van tabaksreclame is, dat is vreselijk moeilijk te meten. Wisten we het maar! Iedereen zoekt ernaar. Een ding is zeker: het kleurt onmiskenbaar het wereldbeeld van de jongeren. We zijn dus verheugd dat de kamer de minister gewezen heeft op de inconsequentie van de besluitvorming: de nota Gezond en wel uitbrengen, maar geen verbod op tabaksreclame. Dat zal nu wel worden rechtgezet, denk ik. Trouwens, de bioscoopreclame valt er buiten: los van deze maatregel stappen de fabrikanten er per 1 januari 1996 zelf uit.'

J. Wilhelmus van Philip Morris: 'We hebben er alle vertrouwen in dat we er met de overheid nog uitkomen. Borst heeft geen maatregel afgekondigd, ze wil een discussie over het reclameverbod. We denken dat de bestaande reclamecode voldoet, ik zie althans geen enkele fabrikant die in overtreding is. Die reclamecode geldt van 1994 tot en met 1999. Komend najaar komen we met een voortgangsrapportage waarin de effecten staan; dan worden ook de gevolgen voor de economie bekend. Als je de reclame-uitingen bevriest, dan bevries je ook de marktaandelen. Nederland kent een stabiele en zelfs licht dalende rokersmarkt. Reclame is er vooral op gericht gebruikers van merk a naar merk b te laten verschuiven, of eventueel te informeren over een nieuwe variant met minder nicotine. Dat kan met zo'n verbod niet meer. Ik denk dat de grootste klap wordt uitgedeeld aan de reclamebranche en de uitgeverijen.

Jocelyne Brouwer van Publex: 'Ik ben hier niet enthousiast over. Het is hypocriet van de overheid: wel accijnzen heffen en dan ook nog reclame verbieden. En of het nou helpt: in landen met een tabaksverbod wordt er meer gerookt. Ik vind trouwens dat de sigarettenindustrie behoedzaam met reclame omspringt. Voor ons betekent dat het einde van de exploitatie van de abri's. De werkgelegenheid van tweehonderd mensen staat op het spel, want de sigarettenreclame maakt dertig procent uit van het totaal. De gemeente moet dus iets anders gaan verzinnen. Het onderhoud van de abri's wordt nu gratis gedaan, dat is zonder deze belangrijke reclame-inkomsten afgelopen. En met de afschaffing van de tabaksreclame op de billboards, per 1 januari, missen we al de nodige inkomsten.'

Jaap Huisman