Stuntende winkels blok aan het been Campina Melkunie

De omzet van Campina Melkunie is het afgelopen jaar met 1 procent gestegen tot 6,5 miljard gulden. De vergoeding aan de aangesloten boeren, die de prestaties van de zuivelcoöperatie weerspiegelen, daalde echter met 1,39 cent tot 77,24 gulden per honderd kilo melk....

Van onze verslaggever

ZALTBOMMEL

Campina Melkunie, dat zijn hoofdkantoor in Zaltbommel heeft, heeft het afgelopen jaar veel last gehad van het feit dat de detailhandel vorig jaar flink met lage melkprijzen heeft gestunt. Dat zette de marges voor Campina Melkunie zwaar onder druk. De export viel vanwege de lagere dollar tegen en de kaasprijzen lagen volgens Bijvoet 'op een historisch dieptepunt'.

De melkprijzen lagen vorig jaar continu onder het niveau van 1994, maar ze ontwikkelden zich in de tweede helft van het jaar beter dan was voorzien. Voor dit jaar verwacht Bijvoet opnieuw lagere prijzen, met zelfs 'een scherpe knik naar beneden'. Volgens Bijvoet komt dat 'door de stagnerende export als gevolg van het terughoudende vergunningenbeleid van Brussel'. Als de export daalt, drukt dat de prijzen op de binnenlandse markt.

Toch was Bijvoet optimistisch over de vooruitzichten voor zijn eigen coöperatie. Het bedrijf exporteert 40 procent van zijn omzet; 17 procent wordt buiten de EG op de markt gezet.

De invoering van de nieuwe polycarbonaatfles, die de zware glazen gaat vervangen, verloopt volgens plan. Bijvoet gelooft echter niet dat de nieuwe retourfles veel nieuwe klanten zal trekken. 'Het prijsverschil met pakken melk blijft 40 tot 45 cent. Ik zie dat de consument, eerlijk gezegd, nog niet betalen. Omdat vrachtkosten steeds belangrijker worden, wordt de retourfles steeds duurder ten opzichte van pakkenmelk.' Volgens Bijvoet zijn extra handling-kosten voor de coöperatie en de detailhandel volledig verantwoordelijk voor het prijsverschil. De marges zijn volgens hem niet veranderd.

Bijvoet heeft hooggespannen verwachtingen van nieuwe produkten van Mona, zoals Fysiq en Vifit, produkten met extra gezondheidsclaims. 'We zouden niet alleen van dat segment willen leven, maar de marges zijn hoger dan van de traditionele zuivelprodukten. We hebben nog wel wat andere produkten op de plank liggen, maar de mogelijkheden zijn natuurlijk niet eindeloos.' Nieuwe produkten leveren volgens hem pas na een jaar of drie winst op.

Bijvoets collega B. de Lange verwacht dat de leden in mei akkoord zullen gaan met de nieuwe vorm van financiering. Voorheen kochten de leden verplicht certificaten, die pas door de coöperatie werden teruggekocht als de boer ophield met werken. Omdat dan pas belasting hoefde te worden betaald, heeft de fiscus daar een stokje voor gestoken. Het certificatenfonds is nu omgezet in eigen vermogen; de boeren krijgen hun inleg de komende tien jaar terugbetaald. Voortaan moeten ze obligaties kopen, waarop jaarlijks rente wordt uitgekeerd. De obligaties mogen verkocht worden aan buitenstaanders, maar die krijgen geen stemrecht. Het binnenhalen van externe financiers is volgens Campina Melkunie 'absoluut niet aan de orde'.

De solvabiliteit van de coöperatie, die tien jaar geleden nog op 10 procent stond, is gestegen tot 31 procent. Campina Melkunie streeft naar een verhouding eigen en vreemd vermogen van 40 procent. Het groepsvermogen bedraagt 822 miljoen gulden.

De afgelopen jaren heeft Campina Melkunie een aantal stevige reorganisaties doorgevoerd. Afgelopen jaar werd onder meer het transport uitbesteed.

Het aantal banen daalde met ongeveer 800 tot ruim 6500 full time equivalenten. Dat bespaarde volgens De Lange 'ongeveer 25 miljoen gulden'.