Servië verwacht einde Bosnische oorlog al snel

Het einde van de oorlog in het voormalige Joegoslavië komt in zicht, meent de minister van Buitenlandse Zaken van Belgrado....

PARIJS

Milutinovic erkende gisteren dat de enorme terreinwinst die het Bosnische leger de afgelopen twee weken met Kroatische steun heeft geboekt 'min of meer overeenkomt met het vredesplan' van de Contactgroep. Maar hij voegde er direct aan toe dat bepaalde gebieden zullen moeten worden teruggegeven aan de Bosnische Serviërs.

De Servische minister zei dit toen hij tijdens een bezoek aan Parijs met journalisten sprak. In Genève hebben alle partijen, inclusief de toen voor het eerst door Milutinovic vertegenwoordigde Bosnische Serviërs, het plan van de Contactgroep aanvaardt om Bosnië-Herzegowina te verdelen in 51 procent voor de federatie van Moslims en Kroaten en 49 procent voor de Serviërs.

Beide 'entiteiten' zouden via gezamenlijk commissies de zorg voor vluchtelingen, mensenrechten, transport en monumenten samen op zich nemen. De Bosnische minister van Buitenlandse Zaken voegde daar donderdag aan toe dat er ook gezamenlijke instanties komen voor buitenlands beleid en monetaire politiek, maar daarover liet Milutinovic zich niet uit.

De plannen moeten dinsdag nader worden uitgewerkt, wanneer de ministers van Buitenlandse Zaken van Bosnië, Kroatië en Servië in New York overleg plegen met de Contactgroep. Een van de kwesties waarvoor de Contactgroep nog geen oplossing heeft aangedragen is de toekomstige status van Sarajevo als hoofdstad van geheel Bosnië-Herzegowina of alleen van de Moslim-Kroatische federatie.

Minister Milutinovic leek de stad te willen verdelen, al verklaarde hij met nadruk er geen 'Berlijnse Muur' te willen optrekken. Hij zei dat het centrum en het noorden van Sarajevo de hoofdstad van de Moslim-Kroatische federatie zou kunnen zijn, de voorsteden waar in totaal 120 duizend Serviërs wonen zouden echter deel moeten uitmaken van de Servische 'entiteit'. De Bosnische president Izetbegovic heeft altijd gezegd dat Sarajevo als geheel de hoofdstad van heel Bosnië-Herzegowina moet blijven.

Izetbegovic had gisteren in Zagreb opnieuw een ontmoeting met de Kroatische president Tudjman, in een poging beider opvattingen op één lijn te brengen aan de vooravond van het beraad in New York. Hun gezamenlijke terreinwinst heeft een nieuwe onderlinge rivaliteit veroorzaakt over de vraag wie zijn vlag mag hijsen in welke veroverde stad. Eerder deze week spraken beide presidenten af deze kwestie niet gewapenderhand, maar in goed overleg te regelen.

Beide presidenten proberen zoveel mogelijk munt te slaan uit hun successen op het slagveld. Tudjman heeft onmiddellijk vervroegde verkiezingen uitgeschreven en de Kroaten op 29 oktober naar de stembus geroepen. En Izetbegovic heeft zijn bereidheid om bij Banja Luka een staakt-het-vuren in acht te nemen gekoppeld aan een reeks van voorwaarden, die zijn minister van Buitenlandse Zaken gisteren formeel heeft meegedeeld aan de Veiligheidsraad. Izetbegovic eist onder andere het vertrek van het Servische bestuur in Banja Luka,dat zich schuldig heeft gemaakt aan etnische zuiveringen.

Pagina 19: Commentaar