SCHAKEN: De tweekampen van 'n mecenas

Niet bekend..

De tweekamp werd betaald door schaakmecenas Joop van Oosterom die zich niet laat leiden door traditionele sponsoroverwegingen. Hij is niet geïnteresseerd in hoge toeschouwersaantallen of grote publiciteit. Door hem betaalde evenementen vinden bijna altijd plaats in verre zonnige oorden waar hij het liefst in kleine kring naar de verrichtingen van zijn invité's kijkt.

De spelers schikken zich meestal zonder morren naar zijn wensen. Allicht, ze worden vorstelijk betaald en ze logeren in de beste hotels. Maar Van Wely klaagde ditmaal toch een beetje. Een half jaar geleden had hij in Van Oosteroms traditionele rapid-en-blind-toernooi al gemerkt dat luxe en saaiheid in Monaco hand in hand gaan. Nu zou hij tien dagen worden opgesloten in dit oord en alleen met Piket en arbiter Gijssen een praatje kunnen maken.

Welicht vertelt Van Wely binnenkort zelf of het verloop van de strijd is beïnvloed door de aan zijn ziel knagende eenzaamheid. Voorlopig is slechts duidelijk dat Piket de morele winnaar van de in 4-4 geëindigde match kan worden genoemd. Hij had meestal het beste van het spel, kwam desondanks met 3-1 achter maar maakte in het tweede deel van de match alles goed met twee fraaie overwinningen.

Laten we de hoogtepunten doornemen. Spectaculair was Van Wely's tweede winstpartij:

Van Wely - Piket

Vierde matchpartij

1. d2-d4 Pg8-f6 2. c2-c4 g7-g6 3. Pb1-c3 Lf8-g7 4. e2-e4 d7-d6 5. Pg1-f3 0-0 6. Lf1-e2 e7-e5 7. 0-0 Pb8-c6 8. d4-d5 Pc6-e7 9. b2-b4

Al jarenlang Van Wely's favoriete aanpak van het Konings-Indisch.

9 . . . a7-a5 10. Lc1-a3 a5xb4 11. La3xb4 Pf6-d7 12. a2-a4 Lg7-h6 13. a4-a5 f7-f5 14. Le2-d3 Tf8-f7

Een nieuwe zet. Met 14 . . . Kh8 bestaat voor zwart ongunstige praktijkervaring.

15. Dd1-b3 g6-g5 16. Tf1-d1 g5-g4

Het traditionele beeld in het Konings-Indisch. Wit heeft groot overwicht op de damevleugel maar moet oppassen dat hij niet wordt mat gezet.

17. Pf3-d2 b7-b6

Bedoeld om wits acties te vertragen maar dat lukt niet.

18. Pc3-b5 b6xa5 19. Db3-c2!

Veel sterker dan 19. Txa5 Pc5.

19 . . . Pd7-c5 20. Lb4xc5 d6xc5 21. Pd2-b3 f5-f4

Op de damevleugel is zwart inmiddels verloren. Tijd voor de stormaanval.

22. Pb3xc5 Pe7-g6 23. Pc5-e6 Lc8xe6 24. d5xe6 Tf7-g7 25. g2-g3

Zie diagram 1

25 . . . Dd8-f6

Gevaarlijk genoeg al had zwart hier ook het stukoffer 25 . . . Ph4 kunnen proberen. Misschien mag wit dat offer niet eens aannemen. Na 26. gxh4 Dxh4 27. Lf1 g3 28. fxg3 fxg3 29. Kh1 Tf8 is zwarts aanval zeer sterk.

26. c4-c5 Kg8-h8 27. Ld3-c4 Pg6-f8 28. Dc2-b3 Lh6-g5 29. c5-c6 h7-h5

Ook in aanmerking komt 29 . . . a4 (wat ook bij de vorige zet in aanmerking kwam) 30. Da2 fxg3 31. fxg3 Df3 32. Dg2 De3+ 33. Kh1 Dc5 met tegenspel.

30. Td1-d7 Pf8xd7 31. c6xd7 Ta8-f8 32. Ta1-f1 f4xg3 33. h2xg3 h5-h4 34. Pb5xc7 Tg7-h7

Wat een stelling om in tijdnood te moeten spelen. Zwarts aanval is gevaarlijk maar steeds moet hij er rekening mee houden dat wit veel kan offeren. De pionnen op e6 en d7 zijn goud waard.

35. Db3-c3 Df6-h6 36. Kg1-g2 h4xg3 37. Dc3xe5+ Lg5-f6 38. De5xg3

Zie diagram 2

38 . . . Dh6-g5?

Een vreselijke fout. Na 38 . . . Ld4! zou de uitslag van de partij waarschijnlijk andersom zijn geweest. Tegen de dreiging 39 . . . Txf2+ kan wit zich alleen verdedigen door met 39. d8D een van zijn vorstelijke pionnen op te geven. Ongetwijfeld staat zwart daarna op winst.

39. Pc7-e8

Ook niet slecht is 39. e7 Lxe7 40. Pe6.

39 . . . Th7-h3 40. Dg3-d6 Lf6-e7

Einde van de tijdnood. Zwart staat finaal verloren.

41. d7-d8D g4-g3 42. Dd6-d4+ Kh8-h7 43. Dd8xe7+ Dg5xe7 44. Dd4-d7 Th3-h2+ 45. Kg2xg3 . . .

Zwart geeft het op.

De rustdag na deze dramatische partij deed Piket goed. In de vijfde partij zat hij als herboren achter het bord.

Piket - Van Wely

Vijfde matchpartij

1. d2-d4 Pg8-f6 2. Pg1-f3 e7-e6 3. Lc1-g5

Een jeugdliefde van Piket. Geen gek idee om het oude beestje van stal te halen tegen een speler die nauwelijks ervaring heeft met de stellingen na 2 . . . e6.

3 . . . c7-c5 4. e2-e3 d7-d5 5. Pb1-d2 Pb8-c6 6. c2-c3 Lf8-d6 7. Lf1-d3 0-0 8. 0-0 h7-h6 9. Lg5-h4 Tf8-e8 10. d4xc5 Ld6xc5 11. e3-e4

Daarmee stelt wit een licht voordeel veilig.

11 . . . d5xe4 12. Ld3xe4

Want 12. Pxe4 Le7 levert weinig op.

12 . . . Lc5-e7

En niet 12 . . . Ld7 13. Lxf6 Dxf6? 13. Pb3 met stukwinst.

13. Le4xc6 b7xc6 14. Pf3-e5 Dd8-d5 15. Pd2-f3 Ta8-b8 16. b2-b3 c6-c5 17. c3-c4 Dd5-a8

Optimisme? Het eindspel na 17 . . . Dxd1 18. Taxd1 Lb7 is best speelbaar voor zwart.

18. Dd1-e2 a7-a5 19. Pf3-e1 Le7-f8

Zie diagram 3

Een frappante beslissing. Welbewust staat Van Wely een verzwakking van zijn koningsvleugel toe in de veronderstelling dat zijn loperpaar daarna sterk zal worden. Spoedig zal hij merken dat wits paarden zich best kunnen redden.

20. Lh4xf6 g7xf6 21. Pe5-g4 Lf8-g7 22. De2-e3!

Mooi gespeeld. Na 22. Tad1 f5 zou zwarts strategie worden bekroond.

22 . . . f6-f5 23. Pg4xh6+ Kg8-h7 24. Ph6xf7 Lg7xa1 25. De3-h6+ Kh7-g8 26. Dh6-g6+ Kg8-f8 27. Pe1-f3 La1-g7

Deze stelling verdient nadere analyse. De loper blijkt hier later niet bijster goed te staan, misschien kwam 27 . . . Lc3 of ook 27 . . . Da7 28. Pd6 Td8 29. Pxc8 Dg7 meer in aanmerking.

28. Pf3-g5 Te8-e7 29. Tf1-d1 Lc8-b7

Er was geen verdediging meer. Na 29 . . . Td7 is 30. Pd6 beslissend.

30. Pg5-h7+ Kf8-g8 31. Ph7-f6+ Kg8-f8 32. Pf7-g5 . . .

Deze bijzondere slotstelling is een diagram waard:

Zie diagram 4

Zwart geeft op.