Roemruchte drukker Sdu komt in Franse handen

Opgericht in 1814 maar al aardig digitaal. Het Franse ELS ziet vooral veel in de juridische activiteiten.

Het was ooit het oudste staatsbedrijf, de Staatsdrukkerij en -uitgeverij, in 1814 opgericht door Koning Willem I. Maar sinds de privatisering in 1998 is er veel veranderd bij de officiële overheidsdrukker. Die heet nu Sdu Uitgevers en profileert zich vooral als uitgever van juridische, fiscale en bestuurlijke (online-)informatie, vaktijdschriften en boeken . Speciaal de juridische activiteiten verleidden de Franse branchegenoot Editions Lefebvre Sarrut ( ELS) tot een overname, zo werd vrijdag bekendgemaakt. De Fransen kopen het roemruchte bedrijf van twee private equity-partijen, AAC en Allianz Capital Partners.

De nieuwe aandeelhouder zal de portefeuilles en distributiekanalen van beide bedrijven benutten, liet Sam van Oostrom, de 'CEO' van Sdu vrijdag via een persbericht weten. 'De afgelopen jaren is Sdu, in goede samenwerking en met volledige steun van haar aandeelhouders AAC en ACP, succesvol geweest in het versnellen van haar product/marktontwikkeling en dienstverlening door de continuering van de overgang van drukwerk naar online-publicaties en diensten. Hierdoor is de marktpositie van Sdu verbeterd, waarbij meer 'need to know'-informatie en diensten aan onze klanten worden geboden.' Willem I had het niet kunnen bevroeden.

De Staatsdrukkerij mag dan onherkenbaar veranderd zijn, er werken nog altijd zeshonderd mensen op het hoofdkantoor in Den Haag en de twee andere vestigingen, in Amsterdam en Doetichem. De uitgever boekte in 2011 een omzet van ruim 130 miljoen euro. Hoe veel ELS betaalt voor Sdu, is niet bekendgemaakt. In 2006 hield het ministerie van Financiën nog 330 miljoen euro over aan de verkoop van de roemruchte overheidsdrukkerij aan de beide investeringsmaatschappijen. Bij het Franse familiebedrijf werken ongeveer 1.800 mensen.

Sdu geeft ook de Staatscourant uit, die in 2009 na 195 jaar voor het laatst op papier verscheen. Het alleenrecht op Nederlandse paspoorten heeft de oud-Staatsdrukkerij en -uitgeverij allang niet meer. In 1994 werd daarvoor nog een bedrijf opgericht met Joh. Enschede. 'Sdu Indentification' werd in 2008 verkocht aan het Franse Sagem Securité, onder meer na een rel, twee jaar eerder, over honderden blanco paspoorten en identiteitskaarten.