PERSOONLIJK

De humanistische stichting Socrates heeft de socioloog dr RUUT VEENHOVEN benoemd tot bijzonder hoogleraar humanisme aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Veenhoven bezet gedurende vijf jaar de Thoenes-leerstoel, genoemd naar de bekende Utrechtse socioloog en humanist Pieter Thoenes (1921-1995)....

Veenhoven (53) is universitair hoofddocent sociale psychologie en sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is vooral bekend door zijn onderzoek naar de voorwaarden en omstandigheden waaronder mensen gelukkig zijn. Verder publiceerde hij over onderwerpen als huwelijk, ouderschap en abortus.

Als bijzonder hoogleraar humanisme zal Veenhoven zich met vraagstukken van menselijk welzijn gaan bezighouden. Ook het belang van humanistische waarden voor een leefbare samenleving behoort tot zijn leeropdracht.