Geachte Redactie

Schieten is ook beschermen
In 'Doodschieten of doodknuffelen' (Het Vervolg, 2 juli) heeft de redactie van de Volkskrant in de ondertitel onder meer vermeld: 'Doodschieten is onvermijdelijk vinden zelfs veel natuurbeschermers.' Die tendentieze woordkeuze ('zelfs') irriteert mij.

Dit doet vermoeden dat doodschieten in beginsel haaks staat op natuurbeschermen. Alsof de dood niet bij de natuur hoort, en dat is nu eenmaal wel dégelijk het geval, of we het nou leuk vinden of niet. Ook in Nederland, ja, júist in Nederland waar wij binnen ons drukbevolkte land óók plaats willen maken en houden voor een veelheid aan diersoorten. En dan liefst zonder er als mensen te veel last van te hebben.

De grote natuurbeschermingsorganisaties (Vogelbescherming, Natuurmonumenten) zijn opgericht door jagers die een enorme liefde voor de natuur hadden, de bedreiging zagen toenemen en juist daarom voor georganiseerde bescherming ijverden, tóen al, 100 jaar geleden. En ik durf de stelling aan dat dat anno 2011 nog steeds het geval is: jagers houden van de natuur.

Voor alle duidelijkheid: ikzelf ben géén jager, wel natuurliefhebber.

Peter Lommerse, Almere

Steun voor familie
Minister Schippers heeft haar toekomstvisie op cliënten en patiënten(organisaties) in de ggz gepresenteerd. Cliënten zijn de sturende kracht. De overheid nodigt hen uit om, net als andere burgers, deel te nemen aan de samenleving.

Of, zoals Evelien Tonkens het in de Volkskrant van 29 juni (O&D) formuleerde, de overheid treedt niet terug maar activeert. Dit doet zij door fors te snijden, ook in de subsidies van de zogenoemde familieorganisaties. Ons werk - lotgenotencontact, belangenbehartiging en advies aan familieleden van mensen met psychische en psychiatrische problemen - staat onder druk.

Uit ervaring weten wij dat de omgeving van cliënten dubbel belast is. Zij zijn emotioneel betrokken bij hun familielid én vaak het enige vangnet van de cliënt. Zij moeten niet alleen hun dochter/man/moeder staande houden maar ook zichzelf. Steun en advies van lotgenoten - andere (groot)ouders, partners, kinderen - die van binnenuit weten hoe het is een ziek familielid te hebben, is voor hen van wezenlijk belang.

Gezien de bezuinigingsmaatregelen verwachten we dat de behoefte aan advies en ondersteuning door familieorganisaties, zowel binnen ggz-instellingen als daarbuiten, in de toekomst zal toenemen. De druk op familieleden om 'zaken in eigen kring op te lossen' wordt immers groter.

Het belang van ons werk, dat overigens voornamelijk door vrijwilligers wordt gedaan, neemt dus alleen maar toe. Als dit kabinet eigen activiteit van burgers tot kernonderdeel van de gezondheidszorg wil maken, dan is het consequent om het werk van familieorganisaties, die ondersteuning bieden aan zulke actieve burgers, financieel mogelijk te maken.

Yolant Vermeulen, Stichting Labyrint-InPerspectief,

Rita van Maurik, Stichting Landelijke Koepel Familieraden,

Bert Stavenuiter, Ypsilon,

Marjolijn Hazebroek, Landelijke Stichting Ouders en Verwanten van Drugsverslaafden

Radio 2
Nu de PVV het er over heeft dat Radio 2 heel veel of zelfs alleen muziek van Nederlandse bodem moet uitzenden (waar bemoeien ze zich overigens mee) stel ik voor om 's middags een drie uur durend blok te maken van diverse soorten muziek, geproduceerd in Nederland en uitgevoerd door Surinamers, Antillianen en natuurlijk onze Nederlandse allochtonen.

Dan wordt Radio 2 een echte afspiegeling van het Nederland van nu. Dank u wel PVV voor uw bemoeienis.

Henny Rol, Badhoevedorp

Israël is anders
'De organisatoren van het konvooi hebben handig gebruik gemaakt van het feit dat Europese regeringen voor Israël radicaal andere maatstaven hanteren dan voor andere landen' (O&D, 4 juli).

De andere landen die Gerstenfeld zo bitter aanhaalt zijn 'onder andere Syrië, Libië, Jemen, Egypte en Tunesië'. Wat een belachelijke vergelijking.

De reden dat Israël aan hogere eisen wordt gehouden is niet omdat wij zo toezeggelijk zijn naar deze landen, maar omdat Israël claimt een westerse democratie te zijn die zich houdt aan het internationaal recht.

Zodoende verwacht ik qua naleving van dat internationaal recht meer van Israël dan van een dictatuur uit het Midden-Oosten. Mocht Gerstenfeld pleiten voor dezelfde behandeling als de bovengenoemde landen, dan weet ik welke conclusie ik kan trekken met betrekking tot wat voor een staat Israël is.

Nadia Khawalid, Rotterdam

Vliegtuigsneeuw
Dat het moeilijk wordt meer sneeuwval rond vliegvelden aan te tonen (Wetenschap, 1 juli), wil ik graag geloven, maar dat waterdamp bevriest en dat het ontstaan van vliegtuigsneeuw voor het eerst is verklaard, acht ik onjuist.

Al zeker dertig jaar weten we wat er echt gebeurt: wolken bestaan heel vaak uit 'onderkoelde water- of wolkendruppeltjes' (zoals druppeltjes heten als ze nog vloeibaar zijn én een temperatuur onder 0 graden Celsius hebben).

Deze onderkoelde situatie is instabiel, en als een vliegtuig daar doorheen vliegt, 'schrikken' de onderkoelde druppeltjes door geluid, trillingen et cetera, en bevriezen gedeeltelijk. De temperatuur wordt dan eerder hoger, niet lager.

De ijskristallen die dan ontstaan dienen weer als vrieskernen en zo ontstaat er een kettingreactie. Wolken (maar ook mist bij een temperatuur onder nul) kunnen op die manier 'uitsneeuwen'. Een bekend woord in ons vak.

Als u zoekt met de term cloud holes komt u de mooiste plaatjes tegen.

T.A. de Boer, Hoofddorp, Luchtvaartmeteoroloog Schiphol b.d.

Vout
Diane de Coninck (O&D, 4 juli) hoeft zich geen zorgen te maken over het algemeen bekende gebrek aan beheersing van de Nederlandse taal.

De overheid heeft er namelijk iets op gevonden: men gaat de leerlingen van groep 8 testen op hun beheersing van de Engelse taal.

Dan ben je meteen af van dat gezeur over dat Nederlands. Elk nadeel heeft zijn voordeel.

Arie Molenaar, Edam