Bruinkoolplan Duitsers baart Limburg zorgen

De provincie Limburg maakt zich grote zorgen over de komst van het Duitse bruinkoolproject Garzweiler II, vijftig kilometer ten oosten van Roermond....

Van onze correspondent

André Lammerse

MAASTRICHT

De provincie is argwanend omdat de Duitse deelstaat Noordrijn Westfalen Limburg de afgelopen maanden volledig heeft genegeerd bij de besluitvorming. De vergunning voor de grondwateronttrekking kwam daardoor als een volslagen verrassing. Limburg heeft de beslissing nog steeds niet ontvangen, hoewel het provinciehuis daar herhaaldelijk bij de Duitsers om heeft gevraagd.

Gedeputeerde Staten (GS) nemen de zaak hoog op, omdat Limburg herhaaldelijk is toegezegd bij de besluitvorming te zullen worden betrokken. Commissaris der koningin Van Voorst tot Voorst zal volgende week het Limburgse ongerief kenbaar maken bij minister-president Clement van Noordrijn-Westfalen. 'We krijgen gewoon geen informatie meer', beklaagt gedeputeerde M. Vestjens zich.

De grondwatervergunning, afgegeven door de Duitse deelstaatregering, was de laatste procedurele stap om Garzweiler II mogelijk te maken. Bruinkoolconcern Rheinbraun kan nu in 2006 beginnen met het afgraven van 48 vierkante kilometer land. Om de bruinkoolgroeve droog te houden, moet het bedrijf 150 miljoen ton water per jaar wegpompen. Daardoor ontsaat er verdroging in de omliggende natuurgebieden, waarbij ook Nationaal Park de Meinweg in Midden-Limburg in de gevarenzone komt te liggen. De daling van de grondwaterstand kan ook een bedreiging vormen voor de toekomstige drinkwatervoorziening.

Rheinbraun is verplicht de schade aan de natuur te compenseren met tal van maatregelen. Verdrogingseffecten van de huidige bruinkoolwinning worden sinds enkele jaren al bestreden door een stelsel van pijpleidingen en waterwerken. Limburg is vooral benieuwd hoe dit soort maatregelen voor Garzweiler II in de vergunning zijn opgenomen. Ook wil de provincie weten hoe eventuele natuurschade door Noordrijn Westfalen wordt vergoed. 'Want we gaan niet met Rheinbraun onderhandelen', zegt Vestjens.

Hydrologen in zowel Nederland als Duitsland zetten grote vraagtekens bij de beheersbaarheid van Garzweiler II. Vooral over het succes van de anti-verdrogingsmaatregelen ('infiltreren' genoemd) bestaat grote onduidelijkheid, omdat er amper ervaring mee is opgedaan. Voor het grensoverschrijdende Maas-Swalm-Nettegebied moet Rheinbraun dit jaar driemaal zoveel grondwater infiltreren dan de wiskundige modellen in 1990 hadden voorspeld. Volgend jaar verzevenvoudigt die hoeveelheid.

'Door die berichten neemt onze bezorgdheid uiteraard toe', zegt ecoloog P. Bossenbroek van Staatsbosbeheer Limburg, beheerder van het Nationaal Park. 'Het klinkt wel leuk dat infiltreren, maar niemand weet hoe de natuur er in de toekomst op reageert. Het blijft een kunstmatig rondpompen van water.'