Armoede

Uw kop `SP-Kamerlid: armen niet steeds armer` (Economie, 7 april) stelt iets wat ik nooit heb gezegd of geschreven...

Het bedoelde artikel gaat over relatieve inkomensverschillen in de periode 1990-2003, waarvan alleen het laatste jaar betrekking heeft op het huidige kabinet. Armoede is een absoluut begrip. Het betekent dat je een zodanig laag inkomen hebt dat je er niet meer van kan rondkomen.

De inkomensachteruitgang van mensen op het sociaal minimum in de periode 2003-2005 heeft er ontegenzeggelijk toe geleid dat de voedselbanken in Nederland als paddestoelen uit de grond zijn geschoten.

De armen zijn de afgelopen jaren wel degelijk armer geworden.