Archief - 554 resultaten

  1. Hoe kunnen wij de dood integreren in ons seksleven zonder tot werkelijke moord over te gaan?

    Hoe kunnen wij de dood integreren in ons seksleven zonder tot werkelijke moord over te gaan?

    Deze week: vergeet de hypotheekaanvraag, liefde gaat beter samen met lustmoord. 'Is de eenheid van de geliefden het gevolg van hartstocht, dan roept deze de dood op, het verlangen naar moord of zelfmoord. De hartstocht draagt het aureool van de dood', aldus George Bataille in De erotiek. Nu behoren liefde, dood, seksualiteit en moord tot de stokpaardjes van de romantiek, maar voor de meeste mensen